Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Ormanı İşgal Ve Faydalanma Suçu Hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2012/19480

K. 2013/8170

T. 28.2.2013

• ORMANI İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU ( Sanığın Orman Boşluğuna Atmış Olduğu Ev İnşaatı Devam Etse Dahi Tamamlanmış Suçtan Mahkumiyet Hükmü Kurulması Gerektiği )

• TAMAMLANMIŞ SUÇ ( Sanığın Orman Boşluğuna Atmış Olduğu Ev İnşaatı Temeli Devam Etse Dahi Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı Gerekçesiyle Teşebbüsten Hüküm Kurulmaması Gerektiği - Ormanı İşgal ve Faydalanma Suçu )

• TEŞEBBÜS ( Sanığın Orman Boşluğuna Atmış Olduğu Ev İnşaatı Temeli Devam Etse Dahi Tamamlanmış Suçtan Mahkumiyet Hükmü Kurulması Gerektiği - Ormanı İşgal ve Faydalanma Suçu )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Zarar Bulunmadığı Halde İdarenin Zararının Giderilmemiş Olması Gerekçe Gösterilerek Sanık Hakkında Uygulanmamasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Ormanı İşgal ve Faydalanma Suçu )

5271/m.231

ÖZET : Sanığın orman boşluğuna ev inşaat temeli atmış olduğundan, inşaat devam etse dahi eylemin işgal ve faydalanma suçunu oluşturduğundan, tamamlanmış suçtan mahkumiyet hükmü kurulması yerine eksik ve yetersiz gerekçe ile eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle teşebbüsten hüküm kurulması doğru olmamıştır. Bilirkişi raporunda, orman ağacı veya diri örtü tahribi yapılmadığından, tazminata ve ağaçlandırma giderine gerek olmadığının belirtilmesi karşısında, zarar bulunmadığı halde, idarenin zararının giderilmemiş olması gerekçe gösterilerek sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükmünün uygulanmamasına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1 ) Sanığın orman boşluğuna ev inşaat temeli atmış olduğu, inşaat devam etse dahi eylemin işgal ve faydalanma suçunu oluşturduğu, tamamlanmış suçtan mahkumiyet hükmü kurulması yerine eksik ve yetersiz gerekçe ile eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle teşebbüsten hüküm kurulması,

2 ) Bilirkişi raporunda, orman ağacı veya diri örtü tahribi yapılmadığından, tazminata ve ağaçlandırma giderine gerek olmadığının belirtilmesi karşısında, zarar bulunmadığı halde, idarenin zararının giderilmemiş olması gerekçe gösterilerek sanık hakkında 5271 sayılı Yasanın 231. maddesinin uygulanmamasına karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılan idare vekili ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, bozma üzerine verilen hükmün bu sebeplerden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 28.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube