Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Silahla Tehdit Suçu Hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2010/21748

K. 2013/5516

T. 27.2.2013

• SANIĞIN BABASI İLE TARTIŞIRKEN KURU SIKI TABANCA İLE HAVAYA ATEŞ AÇMASI ( Silahla Tehdit Suçunu Oluşturduğu )

• SİLAHLA TEHDİT ( Sanığın Evin Bodrum Katındaki Odunların Çıkartılması Konusunda Çıkan Tartışmada Katılan Babasını Korkutmak Maksadıyla Kuru Sıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Eyleminin Suçu Oluşturacağı )

• KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılmasına Karar Verilmeden Önce Gönüllü Olup Olmadığının Sorulacağı )

• SANIĞIN GÖNÜLLÜ OLUP OLMADIĞININ SORULMASI ( Silahla Tehdit - Sanığın Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılmasına Karar Verilmeden Önce Gönüllü Olup Olmadığının Sorulacağı )

5237/m.106

5275/m.105

ÖZET : Babası ile aynı binada altlı-üstlü oturan sanığın evin bodrum katındaki odunların çıkartılması konusunda çıkan tartışmada katılan babasını korkutmak maksadıyla kuru sıkı tabanca ile havaya ateş etme eyleminin silahla tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

Sanık hakkında ``mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılması`` şeklinde tedbire çevrilebileceği belirtildiği halde, sanığın gönüllü olup olmadığı sorulmadan ve hangi hizmet kolunda çalıştırılacağı da belirlenmeyerek kamuya yararlı bir işte çalıştırılma seçenek yaptırımına çevrilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Oluş ve dosya kapsamına göre, babası ile aynı binada altlı-üstlü oturan sanık A.`nin evin bodrum katındaki odunların çıkartılması konusunda çıkan tartışmada katılan babasını korkutmak maksadıyla kuru sıkı tabanca ile havaya ateş etme eyleminin TCK`nın 106/2-a maddesinde düzenlenen silahla tehdit suçunu oluşturmasına karşın, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraatine karar verilmesi,

2- TCK`nın 50/1-f maddesine göre, sanık hakkında ``mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılması`` şeklinde tedbire çevrilebileceği belirtildiği halde, sanığın gönüllü olup olmadığı sorulmadan ve hangi hizmet kolunda çalıştırılacağı da belirlenmeyerek yaralama suçundan tayin olunan 5 ay hapis cezasının “5 ay süre ile kamuya yararlı bir işte çalıştırılma seçenek yaptırımına çevrilmesine`` karar verilerek 5275 sayılı Kanunun 105/1-2. maddesine aykırı davranılması,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanık müdafii ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 27.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube