Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1999/16451

K. 1999/17817

T. 23.12.1999

• BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ ( Alacaklının Her Tüzel ve Gerçek Kişi İçin Ayrı Ayrı Göndermesi Gerektiği Halde Dört Borçlu İçin Bir Tek 1.Haciz İhbarnamesi Göndermesi Doğru Olmadığı )

• TÜZEL VE GERÇEK KİŞİ ( Alacaklının Her Tüzel ve Gerçek Kişi İçin Ayrı Ayrı Göndermesi Gerektiği Halde Dört Borçlu İçin Bir Tek 1.Haciz İhbarnamesi Göndermesi Doğru Olmadığı )

• BİRDEN FAZLA BORÇLU ( Alacaklının Her Tüzel ve Gerçek Kişi İçin Ayrı Ayrı Göndermesi Gerektiği Halde Dört Borçlu İçin Bir Tek 1.Haciz İhbarnamesi Göndermesi Doğru Olmadığı )

2004/m.89

ÖZET : Alacaklının her tüzel ve gerçek kişi için ayrı ayrı 1.haciz ihbarnamesi göndermesi gerektiği halde dört borçlu için bir tek 1.haciz ihbarnamesi göndermesi doğru değildir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki 3.kişi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahalinden daireye 2.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı Koyuncu Akaryakıt AŞ. tarafından borçlular Kilerci Limited Şirketi, Raif Kilerci, İbrahim Kilerci ve Mehmet Kilerci aleyhine yapılan icra takibinde; 16.8.999 tarihinde 3.kişi Vakıfbank İncirli Şubesine İİK.nun 89/1. maddesine göre 1.haciz ihbarnamesi gönderilmesi istenilmiştir. Bu talepte hesap numarasının 02008430 olduğu açıkça belirtilmiş, dört borçlu için bir tek 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmiştir. 3.kişi Vakıfbank`a 1. Haciz ihbarnamesi 23.8.1999 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine 24.8.1999 tarihinde ve yasal sürede verilmiş cevapta haciz ihbarnamesinde belirtilen Kilerci Nakliyat San. ve Dış Tic. Limited Şirketinin 2008430 nolu mevduat hesabında bulunmakta olan 90.075.255 TL.nin bloke hesaba alındığı bildirilmiştir.

Bu açıklamalara göre alacaklının her tüzel ve gerçek kişi için ayrı ayrı 1.haciz ihbarnamesi göndermesi gerektiği halde dört borçlu için bir tek 1.haciz ihbarnamesi göndermesi doğru değildir. Kaldı ki, 3.kişi Vakıflar Bankası 4. borçlu için gönderilen 1.haciz ihbarnamesinde belirtilen hesaptaki 90.075.255 TL.nin bloke edildiğini bildirmiştir. Bu cevap içeriğinden diğer borçluların bankadan herhangi bir alacaklarının olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda 3.kişiye 2.haciz ihbarnamesi çıkarılmasının yasal dayanağı olmadığından şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : 3.kişi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ) 23.12.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube