Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1999/15937

K. 1999/17308

T. 24.12.1999

• KENDİLİĞİNDEN KAMU HİZMETİNE TAHSİSLİ YER ( Buradan Bir Gelir Sağlanması Otoparkın Vasfını Değiştirmediği - Şikayet/Duruşma Açılıp Tarafların İddia ve Savunmaları Alındıktan Sonra Karar Verilmesi Gereği )

• DURUŞMA AÇILMASI ( Otopark Kendiliğinden Kamu Hizmetine Tahsisli Yer Olduğundan Buradan Bir Gelir Sağlanmasının Otoparkın Vasfını Değiştirmeyeceği - Şikayet )

2004/m.16

ÖZET : Otopark kendiliğinden kamu hizmetine tahsisli yer olduğundan buradan bir gelir sağlanması otoparkın vasfını değiştirmez. Ayrıca haciz konulan taşınmaz üzerinde büro ve sağlık ocağı bulunduğu da gözetilmeden ve şikayetin niteliğine göre duruşma açılıp tarafların iddia ve savunmaları alındıktan sonra karar verilmek gerekirken evrak üzerinden karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddedi içinde temyizen tetkiki Şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 22.11.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Otopark kendiliğinden kamu hizmetine tahsisli yer olduğundan buradan bir gelir sağlanması otoparkın vasfını değiştirmez. Ayrıca haciz konulan taşınmaz üzerinde büro ve sağlık ocağı bulunduğu da gözetilmeden ve şikayetin niteliğine göre duruşma açılıp tarafların iddia ve savunmaları alındıktan sonra karar verilmek gerekirken evrak üzerinden karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK. 366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 24.12.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube