Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

* İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZ (Karşı Taraf Dinlenmeden Karar Verildiği - İlgilileri Usulüne Uygun Tebligat Yapılarak Davet Ettikten Sonra Deliller İncelenerek ve Sözleşme Hükümleri Gözetilmek Suretiyle Karar Verilmesi Gerekirken Taraflar Davet Edilmeden Dosya Üzerinden Karar Verilemeyeceği)

* İHTİYATİ TEDBİR KARARININ GEREKÇESİZ OLMASI (Taraflar Davet Edilmeden Dosya Üzerinden Karar Verilmesi Doğru Olmadığı Gibi Tedbir Kararının Gerekçesiz Olarak Verilmiş Olmasının da Doğru Olmadığı)

* KARŞI TARAF DİNLENMEDEN VERİLMİŞ OLAN İHTİYATİ TEDBİR KARARI (İtiraz Edilebileceği - İtiraz Üzerine İlgililerin Dinlemek Üzere Davet Edilmesi ve Gelmedikleri Takdirde Dosya Üzerinden İnceleme Yaparak Karar Verilmesi Gerektiği) 6100/m.394

ÖZET : Karşı taraf dinlenmeden verilmiş olan ihtiyati tedbir kararlarına itiraz edilebilir. Yapılan itiraz üzerine, ilgililerin dinlemek üzere davet edilmesi, gelmedikleri takdirde dosya üzerinden inceleme yaparak karar verilmesi gerekmektedir. İtiraz üzerine ilgililere usulüne uygun tebligat yapılarak davet edildikten sonra deliller incelenerek ve sözleşme hükümleri gözetilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken, taraflar davet edilmeden dosya üzerinden karar verilmesi doğru olmadığı gibi tedbir kararının gerekçesiz olarak verilmiş olması da doğru değildir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kiracılık sıfatının tesbiti davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kiracılığın tespiti ve muarazanın giderilmesi ve elatmanın önlenmesine ilişkindir. Mahkemece, tensiple tahliyenin dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren durdurulmasına karar verilmiş, davalı tarafından itiraz edilmesi üzerine, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda itirazın reddine karar verilmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 394. maddesine göre, karşı taraf dinlenmeden verilmiş olan ihtiyati tedbir kararlarına itiraz edilebilir. Yapılan itiraz üzerine, HMK.nun 394/4 maddesi gereğince, mahkeme tarafından, ilgililerin dinlemek üzere davet edilmesi, gelmedikleri takdirde dosya üzerinden inceleme yaparak karar verilmesi gerekmektedir.

Olayımızda; itiraz üzerine mahkemece ilgililere usulüne uygun tebligat yapılarak davet edildikten sonra deliller incelenerek ve sözleşme hükümleri gözetilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken, taraflar davet edilmeden dosya üzerinden karar verilmesi doğru olmadığı gibi tedbir kararının gerekçesiz olarak verilmiş olması da doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 18.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube