Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)BANKANIN AİLE KONUTU OLDUĞUNU VE EŞİN İPOTEK İŞLEMİNE RIZASI BULUNMADIĞININ BİLDİĞİNİN KANITLANAMAMASI ( İpoteğin Kaldırılması Davasının Reddedileceği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/18298

K. 2013/11121

T. 19.4.2013

• AİLE KONUTUNA İPOTEK İŞLEMİ TESİS EDİLMESİ ( Davalı Bankanın Dava Konusu Taşınmazın Aile Konutu Olduğunu ve Kendisinin İpotek İşlemine Rızasının Bulunmadığını Bildiğinin İspatlanamadığı - İpoteğin Kaldırılmasına İlişkin Davanın Reddine Karar Verileceği )

• İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Davasının Reddi Gerektiği - İpotek İşlemi Sırasında Davalı Bankanın Dava Konusu Taşınmazın Aile Konutu Olduğunu ve Kendisinin İpotek İşlemine Rızasının Bulunmadığını Bildiğini İspatlayamadığı )

• BANKANIN AİLE KONUTU OLDUĞUNU VE EŞİN İPOTEK İŞLEMİNE RIZASI BULUNMADIĞININ BİLDİĞİNİN KANITLANAMAMASI ( İpoteğin Kaldırılması Davasının Reddedileceği )

• AİLE KONUTUNA İŞLENDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ ( İpotek İşlemi Sırasında Davacının Davalı Bankanın Dava Konusu Taşınmazın Aile Konutu Olduğunu ve Kendisinin İpotek İşlemine Rızasının Bulunmadığını Bildiğini İspatlayamadığı - Davanın Reddine Karar Verileceği )

4721/m.194, 1023

ÖZET : Davacı, ipotek işlemi sırasında, davalı bankanın, dava konusu taşınmazın aile konutu olduğunu ve kendisinin ipotek işlemine rızasının bulunmadığını bildiğini ispatlayamamıştır. İpoteğin kaldırılmasına ilişkin davanın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 19.4.2013 günü temyiz eden davalı Vakıflar Bankası vekili ve karşı taraf davacı B.G. vekili geldi. Diğer davalı İ.G. gelmedi. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesi uyarınca, "eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez; aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz". Türk Medeni Kanununun 1023. maddesine göre ise; "tapu kütüğündeki tescile, iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazınımı korunur".

Toplanan delillere göre, davalılardan İ.G.`nin, dava konusu ipotek işlemi tesis edilirken, ikamet adresi olarak, "A... Koyunlu Köyü"nü bildirdiği ve davacı ile davalı İ.`nin, nüfus müdürlüğüne, 08.03.2011 tarihine kadar yerleşim yeri olarak "A... Koyunlu Köyü"nü beyan ettikleri anlaşılmaktadır. Davacı, ipotek işlemi sırasında, davalı bankanın, dava konusu taşınmazın aile konutu olduğunu ve kendisinin ipotek işlemine rızasının bulunmadığını bildiğini ispatlayamamıştır. Açıklanan bu nedenle, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, duruşma için takdir olunan 990.00 TL vekalet ücretinin B.`den alınıp Vakıfbank`a verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.04.2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube