Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

C) Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak Suçu Hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2011/19965

K. 2013/2111

T. 30.1.2013

• MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Yedieminin Hacizli Malları Aynen Saklayıp Koruma ve Yetkili Merci Tarafından İstendiğinde Kendisine Teslim Edilen Yerde İade Etmekle Yükümlü Olduğu - Hacizli Mallarını Satış Yerine Getirmemekle Suçun Oluşmayacağı )

• HACİZLİ MALLARI SATIŞ YERİNE GETİRMEME ( Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturmayacağı )

• TESLİM AMACI DIŞINDA TASARRUFTA BULUNMA ( Sanığın Bu Şekilde Bir Tasarrufta Bulunduğunun Kanıtlanamadığı - Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunun Oluşmayacağı )

5237/m.289

ÖZET : Muhafaza görevini kötüye kullanma suçunun failinin, yediemin olarak teslim aldığı hacizli malları, aynen saklayıp koruma ve yetkili merci tarafından istendiğinde kendisine teslim edilen yerde iade etmekle yükümlü olması, hacizli malları satış yerine getirmemesinin suç oluşturmaması, dosya kapsamına göre, suça konu hacizli mallar üzerinde satmak, başkasına vermek gibi eylemlerle teslim amacı dışında tasarrufta bulunulduğuna ilişkin delil de bulunmaması karşısında, sanığın atılı suçtan beraatine karar verilmelidir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Muhafaza görevini kötüye kullanma suçunun failinin, yediemin olarak teslim aldığı hacizli malları, aynen saklayıp koruma ve yetkili merci tarafından istendiğinde kendisine teslim edilen yerde iade etmekle yükümlü olması, hacizli malları satış yerine getirmemesinin suç oluşturmaması, iddianamedeki anlatım ve tüm dosya kapsamına göre, suça konu hacizli mallar üzerinde satmak, başkasına vermek v.s. gibi eylemlerle teslim amacı dışında tasarrufta bulunulduğuna ilişkin delil de bulunmaması karşısında, sanığın atılı suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanığın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKMÜN BOZULMASINA, 30.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube