Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C
YARGITAY
11. Ceza Dairesi

Esas No: 2010/12970
Karar No: 2013/292
Karar Tarihi:09.01.2013Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ile Dairemizin yerleşmiş kararlarında açıklandığı üzere yasalarda yer alan hükümler uygulanırken gösterilen gerekçelerde çelişkiye ve zaafiyete düşülmemesi gerekir. Sanığın kişiliği,sosyal durumu ve amacına göre alt sınırdan ceza tayin edildiği ve adli sicil kaydında yer alan önceki hükümlülüğünün suç tarihinden sonraya ait olduğu da gözetilmeden “sanığın kişilik özellikleri, suçun işlenmesindeki özellikler, duruşmadaki tutum ve davranışları ve daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkumiyet kararının bulunması” şeklindeki dosya kapsamına uygun düşmeyen,yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle sanık hakkında erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 09.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube