Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Tefecilik Suçu Hakkında Yargıtay 6. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2012/19111

K. 2013/7231

T. 4.4.2013

• TEFECİLİK ( Hazinenin Davaya Katılması İçin Duruşmadan Haberdar Edilmesi Gerektiği )

• DAVAYA KATILMA ( Tefecilik - Hazinenin Davaya Katılması İçin Duruşmadan Haberdar Edilmesi Gerektiği )

• HAZİNENİN DAVAYA KATILMA HAKKI ( Tefecilik - Hazinenin Davaya Katılması İçin Duruşmadan Haberdar Edileceği )

5237/m.241

5271/m.234

ÖZET : Sanıklar hakkında tefecilik suçundan da kamu davası açıldığı, bu suçtan zarar gören hâzinenin kovuşturma aşamasında CMK`nın 234/b maddesinde belirtilen davaya katılma ve diğer haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerekir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 09.03.2012 ve 13.09.2012 tarihli tebliğnameleri ile Daireye gönderilerek, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR VE SONUÇ : Sanıklar hakkında tefecilik suçundan da kamu davası açıldığı, bu suçtan zarar gören hâzinenin kovuşturma aşamasında CMK`nın 234/b maddesinde belirtilen davaya katılma ve diğer haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği, dosyada hâzinenin duruşmadan haberdar edildiğine veya temyiz hakkını kullanabilmesi için 01.11.2011 günlü gerekçeli kararın tebliğ edildiğine ilişkin bilgi ve belgelere rastlanmadığı anlaşılmakla, varsa tebliğ belgelerinin dosyaya eklenmesi, aksi halde belirtilen hükmün hâzineye usulüne uygun şekilde tebliğ edilerek buna ilişkin belge ile sunarlarsa temyiz dilekçesinin eklenmesi ve bu konuda "ek tebliğname de" düzenlendikten sonra incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ( İADESİNE ), 04.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube