Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)YETKİLİ MAHKEME ( İtirazın İptali - Davalının İkametgahı Mahkemesi Haricinde Akdin İcra Yeri Olan Yerde de Davanın Açılabileceği )

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/6368

K. 2009/6954

T. 18.12.2009

• İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının İkametgahı Mahkemesi Haricinde Akdin İcra Yeri Olan Yerde de Davanın Açılabileceği )

• YETKİLİ MAHKEME ( İtirazın İptali - Davalının İkametgahı Mahkemesi Haricinde Akdin İcra Yeri Olan Yerde de Davanın Açılabileceği )

• AKDİN İCRA YERİ ( İtirazın İptali - Davalının İkametgahı Mahkemesi Haricinde Akdin İcra Yeri Olan Yerde de Davanın Açılabileceği )

2004/m.67

1086/m.9,10

ÖZET : Taraflar arasında yazılı sözleşme bulunmamaktadır. Kural olarak HUMK’nın 9. maddesi uyarınca davanın davalının ikametgahı mahkemesinde açılması gerekir. Bu kuralın istisnalarından bir tanesi HUMK’nın 10. maddesidir. Bu maddeye göre akdin icra edildiği yer mahkemesi de yetkili kabul edilmiştir. Dava dilekçesinde davacı şirket vekili davaya dayanak yapılan demir kapının davalı şirkete teslim ve monte edildiğini bildirmiştir. Davalı şirketin ikametgâhı ve işyeri İzmir olduğuna göre, demir kapının montajının da İzmir’de yapıldığı tabiidir. Bu durumda akdin icra yerinin ( yerine getirildiği yerin ) İzmir olduğu anlaşılmaktadır.

DAVA : Dava, itirazın iptâli, icra takibinin devamı, icra inkâr tazminatı istemleriyle açılmış, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

KARAR : Davalı vekili 11.03.2009 tarihinde havale ettirdiği cevap dilekçesinde yetki itirazında da bulunmuştur. Mahkemece davalı vekilinin yetki itirazı süresinde yapılmadığı gerekçesiyle 01.06.2009 tarihli oturumda reddedilmiştir. Dosyanın tensibi 13.02.2009 tarihinde yapılmış, duruşma 15.04.2009 tarihine bırakılmıştır. Sulh Hukuk Mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulandığından yetki itirazının ilk oturuma kadar yapılması mümkündür. Bu nedenle davalı vekilinin 11.03.2009 havale tarihli cevap dilekçesiyle yaptığı yetki itirazı davanın ilk oturum tarihinden önce yapıldığından süresindedir. Mahkemece bu durum gözden kaçırılarak davalı vekilinin yetki itirazının incelenmeksizin süresinde yapılmadığından reddedilmesi doğru olmamıştır.

Taraflar arasında yazılı sözleşme bulunmamaktadır. Kural olarak HUMK’nın 9. maddesi uyarınca davanın davalının ikametgahı mahkemesinde açılması gerekir. Bu kuralın istisnalarından bir tanesi HUMK’nın 10. maddesidir. Bu maddeye göre akdin icra edildiği yer mahkemesi de yetkili kabul edilmiştir. Dava dilekçesinde davacı şirket vekili davaya dayanak yapılan demir kapının davalı şirkete teslim ve monte edildiğini bildirmiştir. Davalı şirketin ikametgâhı ve işyeri İzmir olduğuna göre, demir kapının montajının da İzmir’de yapıldığı tabiidir. Bu durumda akdin icra yerinin ( yerine getirildiği yerin ) İzmir olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda açıklanan her iki kural gereği yetkili mahkemenin İzmir Mahkemesi olduğu anlaşıldığından, davalı vekili de cevap dilekçesinde İzmir Mahkemelerinin yetkili olduğunu bildirdiğinden, mahkemece davalı vekilinin süresinde olan yetki itirazının kabulü ile mahkemenin yetkisizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esası hakkında karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı iş sahibi şirketin sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 18.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube