Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Suçluların İadesi Hakkında Yargıtay 6. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2012/20757

K. 2013/2156

T. 13.2.2013

• SUÇLULARIN İADESİ ( Uyuşturucu Madde Temin Etme/Nitelikli Yağma - Türk Vatandaşı Olmayan Şahsın Geçici Olarak Tutuklanmasına Karar Verildiği/İade Talebinin Kabul Edileceği )

• UYUŞTURUCU MADDE TEMİNİ ( Türk Vatandaşı Olmayan Şahıs - Mahkumiyet Hükmünün İnfazından Kalan Sürenin Yerine Getirilmesi İçin Ülkesine Geri Verme Talebinin Kabul Edilebileceği )

• GEÇİCİ OLARAK TUTUKLAMA ( Uyuşturucu Madde Temini ve Nitelikli Yağma/Türk Vatandaşı Olmayan Şahıs - Şahsın Geçici Olarak Tutuklanmasına Karar Verildiği/İade Talebinin Kabul Edileceği )

• TÜRK VATANDAŞI OLMAYAN SUÇLU ( Uyuşturucu Madde Temini ve Nitelikli Yağma - Mahkumiyet Hükmünün İnfazından Kalan Sürenin Yerine Getirilmesi İçin Ülkesine Geri Verme Talebinin Kabul Edilebileceği )

• YAĞMA ( Türk Vatandaşı Olmayan Şahıs - Mahkumiyet Hükmünün İnfazından Kalan Sürenin Yerine Getirilmesi İçin Ülkesine Geri Verme Talebinin Kabul Edilebileceği )

5237/m.18

AİHS/m.6

ÖZET : Uyuşturucu madde temin etme ve nitelikli yağma suçlarında; Geçici olarak tutuklanmasına karar verilip, iadesi talep edilen Türk vatandaşı olmayan şahıs hakkında, kanununda da suç sayılan nitelikli yağma ve az miktarda olmayan uyuşturucu madde temin etme suçlarından verilen mahkumiyet hükmünün infazından kalan sürenin yerine getirilmesi için ülkesine geri verme talebi kabul edilebilir niteliktedir. Geçici tutukluluk süresi içerisinde ülkemiz makamlarına ulaştığı belirtilerek, şahsın üzerine atılı nitelikli soygun ve ciddi miktarda uyuşturucu madde elde edilmesiyle sonuçlanan soygun suçlarından dolayı geçici tutukluluk kararının kaldırılarak tutuklanması, sanığa atılı suçların TCK`nın 18. maddesinde düzenlenen suçlardan olmaması sebebiyle iade edilebilirliğine karar verilmesinin talebinin kabulü gerekir.

DAVA : Uyuşturucu madde temin etme ve L.`a yönelik nitelikli yağma suçlarından sanık O.`in yapılan yargılanması sonunda: 5237 sayılı TCK.nun 18. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ve suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi hükümleri uyarınca geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna ilişkin Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 09.03.2012 gun ve 2012/223 D.İş sayılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile birlikte Dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Almanya Federal Cumhuriyeti vatandaşı O.`in Almanya Devletinde az miktarda olmayan uyuşturucu madde temin etme suçu ve L. isimli şahsa karşı suç ortakları ile birlikte nitelikli yağma ( ağır soygun ) suçunu işlediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldığı ve sanık hakkında; işlediği yağma suçu ve az miktarda olmayan uyuşturucu maddeleri temin etme suçu fikri içtima içerisinde değerlendirilerek Oldenburg Eyalet Mahkemesinin 19.10.2000 tarihli 117 Js 54552/99 sayılı hükmüyle neticeten 4 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 09.03.2012 gün ve BM 2012/1022 sayılı yazıları ile Antalya 12. Sulh Ceza Mahkemesinin 30.01.2012 tarih ve 2012/58 değişik iş sayılı kararı ile 40 günü geçmemek üzere geçici olarak tutuklanmasına karar verilen Alman uyruklu 11.07.1969 Bremen doğumlu O.`in iade evrakının, "suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesinin 16. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen 40 günlük geçici tutukluluk süresi içerisinde ülkemiz makamlarına ulaştığı belirtilerek, şahsın üzerine atılı nitelikli soygun ve ciddi miktarda uyuşturucu madde elde edilmesiyle sonuçlanan soygun suçlarından dolayı geçici tutukluluk kararının kaldırılarak CMK`nın 100. maddesine göre tutuklanması, sanığa atılı suçların TCK`nın 18. maddesinde düzenlenen suçlardan olmaması sebebiyle iade edilebilirliğine karar verilmesinin talep edildiği,

Bahse konu talep üzerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanun`un 18/4. maddesi uyarınca yapılan yargılama sonunda, Türk vatandaşı olmayan O. hakkında verilen hükmün incelenmesinde;

SONUÇ : Kanununda da suç sayılan nitelikli yağma ve az miktarda olmayan uyuşturucu madde temin etme suçlarından verilen mahkumiyet hükmünün infazından kalan sürenin yerine getirilmek üzere Almanya Federal Cumhuriyeti`ne geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna dair kurulan hükümde isabetsizlik görülmediğinden, sanık Oliver müdafiinin iade talebine ilişkin vaki temyiz itirazlarının reddiyle hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ( ONANMASINA ), 13.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube