Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık Suçu İçin Yargıtay 6. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2009/29890

K. 2013/1732

T. 7.2.2013

• MUHAFAZA ALTINA ALINAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Sanıkların İşyerine Girip Çelik Kasayı Delerek Açtıkları - Suçun Oluşacağı )

• GECELEYİN HIRSIZLIK ( Sanıkların İşyerine Gece Sayılan Saatte Girdikleri Ancak Gündüz Kabul Edilen Saatte İşyerinden Çıktıkları - Eylemin Gündüz İşlendiğinin Kabul Edileceği )

• İŞYERİNE GİRİP ÇELİK KASAYI DELEREK AÇMAK ( Muhafaza Altındaki Eşya Hakkında Hırsızlık Suçunun Oluşacağı )

• SANIKLARIN GÜNDÜZ SAYILAN VAKİTTE İŞYERİNE GİRİP EYLEMLERİNE GECE SON VERMESİ ( Geceleyin Hırsızlığa İlişkin Hükümlerin Oluşacağı )

5237/m. 142, 143

ÖZET : Hırsızlık suçunda; sanıkların olay günü yakınanın işyerine arka pencereden girip içerideki çelik kasayı kilit yuvalarının üzerinden delerek açmak suretiyle hırsızlık suçunu işlediklerinin anlaşılması karşısında; eylemin muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

Suça konu işyerine sanıkların geceden sayılan 04.04 sıralarında girip eylemlerini tamamladıktan sonra gündüzden sayılan 04.47`de çıktıklarının kamera kayıtlarından belirlenmesi karşısında geceleyin hırsızlığa ilişkin düzenlemenin uygulanması gerekir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : I- Sanık İ. hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre sanık İbrahim savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün istem gibi ( ONANMASINA ),

II- Sanıklar hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümlerin incelenmesine gelince,

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanıkların olay günü yakınanın işyerine arka pencereden girip içerideki çelik kasayı kilit yuvalarının üzerinden delerek açmak suretiyle hırsızlık suçunu işlediklerinin anlaşılması karşısında; eylemin 5237 sayılı Yasanın 142/1-b maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

2- Suça konu işyerine sanıkların geceden sayılan 04.04 sıralarında girip eylemlerini tamamladıktan sonra gündüzden sayılan 04.47`de çıktıklarının kamera kayıtlarından belirlenmesi karşısında; koşulları oluştuğu halde 5237 sayılı Yasanın 143. maddesiyle uygulama yapılmaması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Yıldırım, İbrahim savunmanlarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin açıklanan nedenlerle kısmen istem gibi ( BOZULMASINA ), 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK.nın 326/son maddesinin gözetilmesine, 07.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube