Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Yağmaya Teşebbüs Suçu Hakkında Yargıtay 6. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2012/9022

K. 2013/1320

T. 4.2.2013

• YAĞMAYA TEŞEBBÜS ( Tehdit Boyutunun Katılana Ait Kahvehanede Gerçekleştirilmiş Olması Nedeniyle İşyerine İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı - Sanıkların Tertibat Alan Polisler Tarafından Yakalandığı/Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )

• İŞYERİNDE YAĞMAYA TEŞEBBÜS ( Tehdit Boyutunun Katılana Ait Kahvehanede Gerçekleştirilmiş Olması Nedeniyle İşyerine İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı )

• TEŞEBBÜS ( Yağma Suçunda Numaraları Önceden Belirli Tuzak Paraların Kullanıldığı - Sanıkların Tertibat Alan Polisler Tarafından Yakalandığı/Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetileceği )

• TEHDİT ( Yağmaya Teşebbüs - Tehdit Boyutunun Katılana Ait Kahvehanede Gerçekleştirilmiş Olması Nedeniyle İşyerine İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı )

5237/m. 35, 149

ÖZET : Yağmaya kalkışma suçunun tehdit boyutunun katılana ait kahvehanede gerçekleştirilmiş olması nedeniyle işyerine ilişkin hükümlerin uygulanması gerekir.

Sanıkların, numaraları önceden tespit edilen tuzak parayı katılandan alıp, bu sırada çevrede tertibat alan polisler tarafından yakalanmasından ibaret eylemin tamamlanma olanağının bulunmadığı ve kalkışma aşamasında kaldığı gözetilmelidir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin "11.01.2011 ve 17.01.2011" olarak yerinde düzeltilmesi olanaklı kabul edilmiştir.

I- Sanıklar S. ve E.`in, 11.01.2011 tarihinde katılan İ.`e yönelik işledikleri suç için kurulan hükmün incelenmesinde:

Yağma eyleminin kahvehanede işlendiği anlaşılıp kabul edildiğine göre, sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK`nın 149/1. madde ve fıkrasının ( c ) bendinin yanı sıra ( d ) bendinin de uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanıklar S. ve E. savunmanlarının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve yasaya uygun bulunan hükmün, tebliğnameye uygun olarak ( ONANMASINA ),

II- Sanıklar S. ve H.`ın 17.01.2011 tarihinde katılan İ.`e yönelik işledikleri suç için kurulan hükmün incelenmesinde:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Yağmaya kalkışma suçunun tehdit boyutunun katılana ait kahvehanede gerçekleştirilmiş olması nedeni ile somut olayda, 5237 sayılı TCK`nın 149/1. madde ve fıkrasının ( c ) bendinin yanı sıra ( d ) bendinin de uygulanması gerekliğinin düşünülmemesi,

2- Katılan İ.`in yapılan tehdit sonucu kolluk görevlilerine yaptığı başvuru üzerine, numaraları önceden tespit edilen paraların hazırlandığı, olay günü iki sanığın parayı almak için kararlaştırılan yere geldikleri ve sanık S.`ın tuzak parayı katılandan aldığı, bu sırada çevrede tertibat alan polisler tarafından iki sanığın yakalandığı anlaşılıp kabul edildiğine göre; bu haliyle eylemin sanıklar tarafından tamamlanma olanağı bulunmadığı ve kalkışma aşamasında kaldığı düşünülmeden yazılı şekilde uygulama yapılması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar S. savunmanı ile sanık H. ve savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak ( BOZULMASINA ), ceza süresi itibariyle 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK`nın 326/son. maddesinin gözetilmesine, 04.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube