Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YARGITAY 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2010/12089
Karar No: 2013/467


Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu`nun 22.11.2011 gün ve 2011/9-192-241 sayılı kararında açıklandığı üzere; alt sınırı beş yıldan az hapis cezasını gerektiren bir suçtan yargılanan sanığın istinabe suretiyle sorgusu yapılırken savunmasını esas mahkemesi huzurunda vermek istediğine ilişkin bir talebinin olmadığı gibi yargılamaya konu suç için yasada öngörülen hapis cezasının alt sınırının beş yıldan az olduğundan tebliğnamedeki bozma isteyen buna ilişkin düşünceye iştirak olunmamıştır.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

19.06.2005 tarihinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı`ndan sonra sınav sonuçlarının değerlendirilme aşamasında,Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi`nde toplanan sınava giriş ve kimlik belgelerindeki fotoğraflar ile kayıt kartlarındaki fotoğrafların birbirleri ile karşılaştırılması suretiyle yapılan incelemede sanığa ait sınava giriş belgesindeki fotoğraf ile kayıt kartındaki fotoğrafın benzememesi üzerine sahte belgelerle yerine başkasının sınava girmesini sağladığı anlaşılan sanığın eyleminin "memur olmayan kişinin resmi belgede sahteciliği" suçunu oluşturacağı gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 11.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube