Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Resmi Sıfat Takınarak Hırsızlık Suçu Hakkında Yargıtay 6. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2009/24822

K. 2013/116

T. 14.1.2013

• RESMİ SIFAT TAKINARAK HIRSIZLIK ( Tedaş`ın Özel Hukuk Hükümlerine Göre Faaliyet Gösteren Kurum Olduğu - Tedaş Görevlisi Olarak Eve Giren Sanığın Eyleminde Sanığın Takındığı Sıfatın Resmi Olmadığının Mahkemece Gözetileceği/Tedaş Görevlisi )

• TEDAŞ`IN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE FAALİYET GÖSTERMESİ ( Sanığın Takındığı Sıfatın Resmi Olmadığının Kabulü )

• EŞYALARIN KISMİ İADESİ ( Davanın Kovuşturma Aşamasında Suça Konu Paranın Konutta Ödemeli Olarak Yakınana Posta Havalesi ile Gönderilediği - Yakınanın Kısmi İadeye Rıza Gösterip Göstermediğinin Sorulacağı/Sonucuna Göre Karar Verileceği )

• SUÇA KONU PARANIN KISMİ İADESİ KARŞISINDA YAKINANIN RIZASININ SORULMASI ( Kovuşturma Aşamasında Paranın Konutta Ödemeli Olarak Yakınana Posta Havalesi ile Gönderildiği - Kısmi İade Nedeniyle Yakınanın Rızasının Sorulması Gereği/Kısmi İade )

• HAK YOKSUNLUĞU HÜKÜMLERİ ( Sanık Hakkında Haklardan Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )

5237/m. 142/1-b,168

ÖZET : Özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren TEDAŞ`ın görevlisi olduğunu söyleyerek eve giren ve yakınana ait cüzdanı gizlice alan sanığın takındığı sıfatın resmi olmadığının mahkemece gözetilmesi gerekir.Ayrıca, kovuşturma aşamasında paranın konutta ödemeli olarak yakınana posta havalesi ile gönderilmesinin kısmi iadeyi oluşturması nedeniyle yakınına kısmi iadeye rıza gösterip göstermediği sorularak sonucuna göre, cezai indirimle ilgili hükmün uygulama alanı olup olmadığı da araştırılmalıdır. Sanık hakkında haklardan yoksun bırakılmasına karar verilmemesi de bozma sebebidir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren TEDAŞ`ın görevlisi olduğunu söyleyerek eve giren ve yakınana ait cüzdanı gizlice alan sanığın takındığı sıfatın resmi olmaması nedeniyle, eylemin 5237 saylı TCY`nın 142/1-b maddesine uyan hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı biçimde uygulama yapılması,

2-Sanığın, yakınanın içerisinde 55 TL para, kimlik kartları ve otobüs kartı bulunan cüzdanını hırsızladıktan sonra, kovuşturma aşamasında 55 TL paranın komutta ödeneli olarak yakınana posta havalesi ile gönderildiğinin dosya içerisinde mevcut 13.09.2006 tarihli ödeme belgesinden anlaşıldığı, bu durumun ise kısmi iadeyi oluşturduğunun anlaşılması karşısında, yakınana kısmi iadeye rıza gösterip göstermediği sorularak sonucuna göre, 5237 sayılı Yasanın 168. maddesiyle uygulama yapılması gerektiği gözetilmeden, etkin pişmanlık konusunda yazılı biçimde uygulama yapılması,

3-Sanık hakkında 5237 sayılı TCY`nın 53. maddesindeki haklardan yoksun bırakılmasına karar verilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık Oktay savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak ( BOZULMASINA ), 14.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube