Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kaçak Akaryakıt Almak Suçu Hakkında Yargıtay 7. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2012/20013

K. 2013/9136

T. 17.4.2013

• KAÇAK AKARYAKIT ALMAK ( Yurtdışına Geçen Sanığın O Ülke Askerince Müdahale Edilmesi Üzerine Akaryakıt Alamadan Döndüğünün ve El Konulan Bir Eşyanın Bulunmadığı - Fiilin Hazırlık Hareketleri Aşamasından Öteye Geçmediği ve İcrai Hareketlere Başlanmadığı/Beraatine Karar Verileceği )

• HAZIRLIK HAREKETLERİ ( Kaçak Akaryakıt Almak İçin Yurtdışına Geçen Sanığın O Ülke Askerince Müdahale Edilmesi Üzerine Akaryakıt Alamadan Döndüğünün ve El Konulan Bir Eşyanın Bulunmadığı - Fiilin Hazırlık Hareketleri Aşamasından Öteye Geçmediği /Beraate Hükmedileceği )

• İCRAİ HAREKET ( Kaçak Akaryakıt Almak İçin Yurtdışına Geçen Sanığın O Ülke Askerince Müdahale Edilmesi Üzerine Akaryakıt Alamadan Döndüğünün ve El Konulan Bir Eşyanın Bulunmadığı - Fiilin Hazırlık Hareketleri Aşamasından Öteye Geçmediği /Beraate Hükmedileceği )

5607/m.3

ÖZET : Kaçak akaryakıt almak için yurtdışına geçen sanığın o ülke askerince müdahale edilmesi üzerine akaryakıt alamadan döndüğünün ve el konulan bir eşyanın bulunmadığının anlaşılması karşısında, fiilin hazırlık hareketleri aşamasından öteye geçmediği ve icrai hareketlere başlanmadığı gözetilerek unsurları itibariyle oluşmayan suçtan beraati gerekir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Kaçak akaryakıt almak için İran `a geçen sanığın o ülke askerince müdahale edilmesi üzerine akaryakıt alamadan döndüğünün ve el konulan bir eşyanın bulunmadığının anlaşılması karşısında, fiilin hazırlık hareketleri aşamasından öteye geçmediği ve icrai hareketlere başlanmadığı gözetilerek unsurları itibariyle oluşmayan suçtan beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK`nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 17.04.2013 günü oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube