Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C
YARGITAY
12. Ceza Dairesi

Esas no : 2012/29068
Karar no : 2013/1076
Karar Tarihi:15.01.2013


Davacının maddi tazminat talebinin kısmen kabulüne ilişkin hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre; davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- Tazminat davasına konu olan soruşturma dosyası kapsamında davacıya ait şekere 09.11.2005 tarihinde el konulduğu, kovuşturma sonucunda davacının beraatine karar verilerek el konulan şekerin davacıya iadesine karar verildiği, şekerin iadesinin Şubat 2009 itibariyle sağlandığının anlaşıldığı buna karşılık el konulan eşyanın likit değer olmadığı, davacının gerçek zararının alıkoyma ve teslim tarihleri arasında şekerin değer kaybı olduğu düşünülmeden ve bu konuda davacının zararına ilişkin bir araştırma yapılmadan, şekerin fatura bedelinin maddi tazminat olarak kabul edilmesi,

2- Davacının davasının dayanağını teşkil eden Başkale Asliye Ceza Mahkemesinin 2005/1541 Esas- 2006/869 Karar sayılı dosyasının Yargıtay denetimine olanak verecek şekilde aslı ya da onaylı örneğinin dosya içine alınması gerektiğinin gözetilmemesi,

3- Davacının yaptığı iş ve mesleği ile ilgili olarak ekonomik sosyal durumuna ilişkin araştırmanın yapılmaması,

Kanuna aykırı olup, davalı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 15.01.2013 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube