Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Başkasına Ait Kredi Kartını Kullanarak Yarar Sağlama Suçu Hakkında Yargıtay 8. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2013/4918

K. 2013/13280

T. 25.4.2013

• BAŞKASINA AİT KREDİ KARTINI KULLANARAK YARAR SAĞLAMA SUÇU ( Yetkili Savcılığın En Yakın Ağır Ceza Mahkemesi Olan Ağır Ceza Mahkemesince Belirlenmesi Gerektiği - Dosyanın Esası İncelenerek Yazılı Şekilde Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )

• CUMHURİYET SAVCISININ YETKİSİZLİĞİ ( Yetkili Savcılığın En Yakın Ağır Ceza Mahkemesi Olan Ağır Ceza Mahkemesince Belirlenmesi Gerektiği - Dosyanın Esası İncelenerek Yazılı Şekilde Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )

• YETKİLİ SAVCILIĞIN BELİRLENMESİ ( Yetkili Savcılığın En Yakın Ağır Ceza Mahkemesi Olan Ağır Ceza Mahkemesince Belirlenmesi Gerektiği - Dosyanın Esası İncelenerek Yazılı Şekilde Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )

5271/m.161/7

6217/m.21

ÖZET : Dava, başkasına ait kredi kartını kullanarak yarar sağlama suçuna ilişkindir. Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesince; 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun 21. maddesi ile eklenen 5271 sayılı CMK.nun 161/7 maddesinde yer alan "Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet Savcısı, kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir. Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir." şeklindeki düzenleme uyarınca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen karşı yetkisizlik kararı üzerine, yetkili savcılığın en yakın ağır ceza mahkemesi olan Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesince belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi, Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesince yetkili savcılığın en yakın ağır ceza mahkemesi olan Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesince belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, karşı yetkisizlik kararı verilmesi yerine, dosyanın esası incelenerek yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırıdır.

DAVA : Başkasına ait banka veya kredi kartını kullanarak yarar sağlama suçundan meçhul şüpheli hakkında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla evrakın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının 18.01.2012 tarihli ve 2011/18947 soruşturma, 2012/74 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 03.02.2012 tarihli ve 2012/9702 soruşturma, 2012/591 sayılı karşı yetkisizlik kararı verilmesi üzerine, ortaya çıkan yetki uyuşmazlığının çözümü için dosyanın gönderildiği Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 08.02.2012 tarihli ve 2012/346 değişik iş sayılı yetkisizlik kararını müteakip, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına ilişkin ( MANİSA ) 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 01.03.2012 tarihli ve 2012/176 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;

1- Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08.02.2012 tarihli ve 2012/346 değişik iş sayılı yetkisizlik kararına yönelik incelemede;

14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un 21. maddesi ile eklenen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 161/7. maddesinde yer alan, "Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet Savcısı, kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir. Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir." şeklindeki düzenleme uyarınca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen karşı yetkisizlik kararı üzerine, yetkili savcılığın en yakın ağır ceza mahkemesi olan Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesince belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, kanuna aykırı olarak yetkisizlik kararı verilmesinde,

2- Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 01.03.2012 tarihli ve 2012/176 değişik iş sayılı kararına yönelik incelemede;

Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesince yetkili savcılığın en yakın ağır ceza mahkemesi olan Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesince belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, karşı yetkisizlik kararı verilmesi yerine, yazılı şekilde karar verilmesinde, isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 21.01.2013 gün ve 5014 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığının 18.02.2013 gün ve KYB/2013-32708 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesince; 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun 21. maddesi ile eklenen 5271 sayılı CMK.nun 161/7 maddesinde yer alan "Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet Savcısı, kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir. Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir." şeklindeki düzenleme uyarınca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen karşı yetkisizlik kararı üzerine, yetkili savcılığın en yakın ağır ceza mahkemesi olan Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesince belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi,

2- Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesince yetkili savcılığın en yakın ağır ceza mahkemesi olan Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesince belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, karşı yetkisizlik kararı verilmesi yerine, dosyanın esası incelenerek yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı`nın Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesinin 08.02.2012 gün, 2012/346 değişik iş ve Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 01.03.2012 gün, 2012/176 değişik iş sayılı kara- rının CMK.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 25.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube