Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması Veya El Değiştirilmesi Hakkında argıtay 8. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2012/21698

K. 2013/6504

T. 26.2.2013

• TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI VEYA EL DEĞİŞTİRİLMESİ ( Yaşı Küçük Sanıkların Karpit Maddesi Üzerine Su Doldurarak Şişeleri Patlattıkları - Tehlikeli Madde Niteliğinin Saptanması İçin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı`nın Görüşünün Alınacağı )

• KARPİT MADDESİ ÜZERİNE SU DOLDURULARAK ŞİŞELERİN PATLATILMASI ( Düzeneğin Tanımlanan Tehlikeli Madde Niteliğinde Olup Olmadığının Saptanması Hususunda Adli Tıp Kurumu Başkanlığı`nın Görüşünün Alınacağı )

• YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirilmesi - Yaşı Küçük Sanıkların Daha Önce Kesinleşmiş Hapis Cezasına Mahkum Edilmediği/Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Zorunluluğunun Gözetileceği )

• KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVRİLMESİ ( Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirilmesi - Yaşı Küçük Sanıkların Daha Önce Kesinleşmiş Hapis Cezasına Mahkum Edilmediğinin Dikkate Alınacağı )

5237/m.50, 174

ÖZET : Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçunda; suça sürüklenen çocukların, karpit maddesi üzerine su doldurarak şişeleri patlattıklarının anlaşılması karşısında; bu düzeneğin tanımlanan tehlikeli madde niteliğinde olup olmadığının saptanması hususunda tüm dosyanın bir kez de Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir.

Daha önce kesinleşmiş hapis cezasına mahkum edilmemiş olup ve suç tarihinde 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuklara verilen kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi zorunluluğunun gözetilmelidir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Suça sürüklenen çocukların, karpit maddesi üzerine su doldurarak şişeleri patlattıklarının anlaşılması karşısında; hazırlanan bu düzeneğin 5237 sayılı TCK.nun 174. maddesinde tanımlanan tehlikeli madde niteliğinde olup olmadığının saptanması hususunda tüm dosyanın bir kez de Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, yazılı biçimde karar verilmesi,

2- Kabul ve uygulamaya göre de; Daha önce kesinleşmiş hapis cezasına mahkum edilmemiş olup ve suç tarihinde 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuklara verilen kısa süreli hapis cezasının TCK.nun 50/3. maddesi uyarınca, TCK.nun 50/1. maddesinde belirtilen seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi zorunluluğunun gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, suça sürüklenen çocuklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan ceza miktarı itibariyle kazanılmış hak CMUK.nun 326/son madde ve fıkrası uyarınca saklı kalmak kaydıyla hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 26.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube