Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

BERAAT EDEN KİŞİYE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİ...

 

YARGITAY 12. Ceza Dairesi
Esas No: 2012/32397
Karar No: 2013/2035Davacının tazminat talebinin kısmen kabulüne ilişkin hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- Davacının, beraat ettiği davada kendisini vekille temsil ettirdiğinin anlaşılması karşısında, beraat kararının verildiği tarihte geçerli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden hesaplanacak vekalet ücretinin maddi tazminata dahil edilmesi gerekirken beraat kararından sonraki bir tarihte tanzim edilen serbest meslek makbuzundaki miktarın maddi zarara ilave edilerek fazla maddi tazminata hükmedilmesi,

2- Manevi tazminat miktarı belirlenirken objektif bir kriter olmamakla birlikte, hükmedilecek manevi tazminatın davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldığı süre ve benzeri hususlar da gözetilmek suretiyle hakkaniyet ölçüsünü aşmayacak bir şekilde, hak ve nasafet kurallarına uygun makul bir miktar olarak tayin ve tespiti gerekirken, hükmedilen manevi tazminat miktarının belirtilen ölçütlere uymayıp fazla olduğunun gözetilmemesi,

3- Dava dilekçesinde sadece uğranılan gelir kaybı yönünden talep edilen 2.000 TL için faiz talep edilmiş olmasına rağmen ceza dosyasındaki vekalet ücreti içinde faize hükmedilmesi,

4- Dava dilekçesinde tarih belirtilmeden faiz istenilmiş olması nedeniyle dava tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmesi gerekirken gözaltı tarihinden itibaren faize hükmedilmesi,

Kanuna aykırı olup, davalı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi gereğinece isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 23.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube