Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)KUSUR İNDİRİMİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı/Davacıların Babası ve Murisi Olan Şöförün Kazada %75 Kusurlu Olduğu - Kazada Şöförün Yanında Oturan Davacıların Annesinin de Öldüğü/Davalı %25 Kusurlu Olduğundan Anne Kusursuz da Olsa Davalıların Bu Oranda Kusurlu Kabul Edileceği )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/11025

K. 2012/665

T. 23.1.2012

• DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Babası ve Murisi Olan Şöförün Kazada %75 Kusurlu Olduğu/Kazada Şöförün Yanında Oturan Davacıların Annesinin de Öldüğü - Davalının %25 Kusurlu Olduğu/Destek Anne Kusursuz da Olsa Davalıların %25 Oranında Kusurlu Kabul Edileceği )

• KUSUR İNDİRİMİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı/Davacıların Babası ve Murisi Olan Şöförün Kazada %75 Kusurlu Olduğu - Kazada Şöförün Yanında Oturan Davacıların Annesinin de Öldüğü/Davalı %25 Kusurlu Olduğundan Anne Kusursuz da Olsa Davalıların Bu Oranda Kusurlu Kabul Edileceği )

• DAVACILARIN BABASI VE MURİSİ OLAN ŞÖFÖRÜN YANINDA OTURAN ANNENİN ÖLÜMÜ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Davalı %25 Kusurlu Olduğundan Anne Kusursuz da Olsa Davalıların Bu Oranda Kusurlu Kabul Edileceği/Tazminat Miktarından Kusur İndirimi Yapılacağı )

818/m.49

ÖZET : Dava, trafik kazası nedeniyle desteğin ölümünden dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Küçüklerin murisi ve babaları olan kişinin araç ile davalı sürücünün sevk ve idaresinde bulunan ve mülkiyeti diğer davalıya ait bulunan aracın yapmış oldukları trafik kazası sonucu küçüklerin babası ve annesi vefat etmiştir. Kazanın oluşumunda muris babanın %75, davalı sürücünün ise %25 kusurlu olduğu kabul edilmiştir. Her ne kadar davacıların annesi, babalarının kullandığı araçta yolcu olup olayda kusursuz ise de, dosyada bulunan veraset ilamına göre davacılar %75 kusurlu bulunan desteğin de mirasçısıdırlar ve başka mirasçı da yoktur. Destek annenin sorumluluğu davalıların sorumluluğu kusurları olan %25 nispetinde belirlenmesi gerekir. Destek nedeniyle belirlenen tazminat miktarından kusur indirimi yapılmamış olması isabetsizdir.

DAVA : Davacılar Gülveren vekili tarafından, davalılar Mustafa vd. aleyhine 28.07.2009 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 13.04.2010 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davalılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, trafik kazası nedeniyle desteğin ölümünden dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davalılar tarafından temyiz olunmuştur.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalı tarafın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davalıların diğer temyiz itirazlarına gelince; küçükler Havva, Filiz ve Hazar`ın murisi ve babaları Abdil`in sevk ve idaresinde bulunan araç ile davalı sürücü İsmail`in sevk ve idaresinde bulunan ve mülkiyeti diğer davalıya ait bulunan aracın yapmış oldukları trafik kazası sonucu küçüklerin babası Abdil ve anneleri Cihan vefat etmiş, olayda davacılar davalı tarafın tam kusuruna dayalı olarak tazminat talebinde bulunmuşlardır. Yargılama sırasında alınan İTÜ bilirkişi heyeti raporu içeriğine göre, kazanın oluşumunda muris Abdil`in %75, davalı sürücü İsmail`in ise %25 oranında kusurlu olduğu kabul edilmiştir. Her ne kadar davacıların annesi, babalarının kullandığı araçta yolcu olup olayda kusursuz ise de, dosyada bulunan veraset ilamına göre davacılar %75 kusurlu bulunan destek Abdil`in de mirasçısıdırlar ve başka mirasçı da yoktur. Davacıların hukuki durumu bu şekilde olduğundan, destek Cihan`ın ölümünden dolayı davalıların sorumluluğu kusurları olan %25 nispetinde belirlenmesi gerekirken, destek Cihan nedeniyle belirlenen tazminat miktarından kusur indirimi yapılmamış olması doğru değildir. Hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda 2 sayılı bentte gösterilen nedenlerle davalılar yararına ( BOZULMASINA ), davalıların öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 23.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube