Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

ESER SÖZLEŞMESİNDE ESERİN TESLİM EDİLDİĞİNİ İSPAT YÜKÜ...

 

YARGITAY 15.HUKUK DAİRESİ
Esas: 2012/6437 Karar: 2013/536Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Dava, borçlu olmadığının tespiti istemiyle açılmış, mahkemece davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında yazılı sözleşme bulunmamaktadır. Ancak asansör üretiminde kullanılan sac imalâtı konusunda akdî ilişki bulunduğu uyuşmazlık konusu değildir.

Davacı iş sahibi şirket vekili, herbiri 20.000,00 TL bedelli 4 adet bonoyu davalı yüklenici şirkete verdiklerini, ancak sacların üretilip teslim edilmediğini savunmuş, Ankara 14. İcra Müdürlüğü’nün 2009/10500 sayılı takip dosyasıyla icra takibine konulan 14.06.2007 tanzim tarihli 20.000,00 TL’lik bono nedeniyle borçlu olmadığının tespitini istemiştir. Davalı vekili senette malen kaydı bulunduğunu, bu kaydın malın teslim edildiğini gösterdiğini, aksinin davacı tarafça kanıtlanması gerektiğini savunmuştur.

Eser sözleşmesine dayanan ilişkilerde eserin teslim edildiğini kanıtlama yükümlülüğü yükleniciye aittir. Davacı iş sahibi şirket verdiği bonolarla iş bedelini peşin olarak ödediği halde, davalı yüklenici şirket sacların teslim edildiği konusunda bir belgeyi dosyaya koymamıştır. Verilen bonolarda malen kaydının bulunması bonoların mal karşılığı verildiğini gösterir. Eser sözleşmesine konu teşkil eden malların teslim alındığını göstermez. Eser sözleşmesine konu teşkil eden sacların teslim edildiğinin davalı yüklenici tarafından ispat olunması gerekir.

İspat yükü kendisinde olmayan davacı iş sahibinin mahkemenin hatırlatması sonucu zorunlu olarak yemin teklifinde bulunması ve bunun sonucuna göre uyuşmazlığın çözülmesi doğru olmamıştır.

Yapılacak iş, sacların teslim edildiğinin ispat yükümlülüğünün davalı yüklenici şirkette olduğu ve senetlerdeki malen kaydının teslimi kanıtlar belge olmadığı dikkate alınarak, varsa davalı yüklenici şirketten teslime ilişkin belgelerin istenmesinden, böyle bir belge ibraz edilemezse davalı vekiline davacı tarafa sacların teslimi hususunda yemin teklif etme hakkının bulunduğunun hatırlatılmasından, sonucuna göre değerlendirme yapılıp hüküm kurulmasından ibarettir.

Kararın bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davacı iş sahibi yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 31.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube