Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Taksirle Yangına Neden Olma Suçu Hakkında Yargıtay 8. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2012/564

K. 2013/6442

T. 25.2.2013

• TAKSİRLE YANGINA NEDEN OLMA ( Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmaması ve Sanığın Beyanının Sonuca Etkili Olmaması Halinde Beraat Kararı Verilebileceği - Sonradan Duruşmada Gerçeğe Rücu Ederek Sanığın Suçu İkrar Edebileceği/Savunmasının Alınacağı )

• SANIĞIN SAVUNMASI ALINMADAN BERAAT KARARI VERİLMESİ ( Taksirle Yangına Neden Olma - Sonradan Duruşmada Gerçeğe Rücu Ederek Sanığın Suçu İkrar Edebileceği/Savunmasının Alınması Gerekliliği )

• İKRAR ( Taksirle Yangına Neden Olma - Sonradan Duruşmada Gerçeğe Rücu Ederek Sanığın Suçu İkrar Edebileceği/Savunmasının Alınması Gerekliliği )

• BERAAT KARARI ( Taksirle Yangına Sebep Olma/Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmaması ve Sanığın Beyanının Sonuca Etkili Olmaması Halinde Beraat Kararı Verilebileceği - Sonradan Duruşmada Gerçeğe Rücu Ederek Sanığın Suçu İkrar Edebileceği/Savunmasının Alınacağı )

5271/m.193

ÖZET : Taksirle yangına neden olma suçunda; fiilin suç oluşturmaması veya suçun yasal unsurlarının gerçekleşmemesi, sanığın beyanının sonuca etkili olmaması halinde derhal beraat kararı verilmesi dışında, sanığın ifadesinin sonuca etkili olduğu, soruşturma evresinde inkar etse bile sonradan duruşmada gerçeğe rücu ederek suçun ikrarı halinde delillerin takdir ve tayini gerektiği cihetle sanığın sorgusu yapılıp savunması saptanmadan beraat kararı verilemeyeceği gözetilmelidir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : CMK.nın 193/2. maddesi uyarınca fiilin suç oluşturmaması veya suçun yasal unsurlarının gerçekleşmemesi, sanığın beyanının sonuca etkili olmaması halinde derhal beraat kararı verilmesi dışında, sanığın ifadesinin sonuca etkili olduğu, soruşturma evresinde inkar etse bile sonradan duruşmada gerçeğe rücu ederek suçun ikrarı halinde delillerin takdir ve tayini gerektiği cihetle sanığın sorgusu yapılıp savunması saptanmadan beraat kararı verilemeyeceği gözetilmeksizin, usulüne uygun biçimde savunması alınmadan ve delil değerlendirmesi de yapılarak yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 25.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube