Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Hakkında Yargıtay 8. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2012/10994

K. 2013/6493

T. 25.2.2013

• HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Bitişik Olan Mera Parsellerine Tecavüz Tarihleri ve Aynı veya Ayrı Bir Suç İşleme Kararı Bulunup Bulunmadığı Değerlendirilerek Sonucuna Göre Zincirleme Suç Hükümlerinin Tartışılacağı )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Bitişik Olan Mera Parsellerine Tecavüz Tarihleri ve Aynı veya Ayrı Bir Suç İşleme Kararı Bulunup Bulunmadığı Değerlendirilerek Sonucuna Göre Zincirleme Suç Hükümlerinin Tartışılacağı )

• KARARDA ÇELİŞKİ OLUŞMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Hapis Cezası Alt Sınırdan Tayin Olunduğu Halde Aynı Gerekçe İle Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• ADLİ PARA CEZASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Hapis Cezası Alt Sınırdan Tayin Olunduğu Halde Aynı Gerekçe İle Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

5237/m. 43, 154

765/m. 80

ÖZET : Hakkı olmayan yere tecavüz suçunda; bitişik olan mera parsellerine tecavüz tarihleri ve aynı veya ayrı bir suç işleme kararı bulunup bulunmadığı değerlendirilerek sonucuna göre zincirleme suç hükümlerinin tartışılması gerekir.

Sanık hakkında hapis cezası alt sınırdan tayin olunduğu halde, aynı gerekçe ile adli para cezasına esas alınan birim gün sayısının alt sınırdan uzaklaşılarak tayini hukuka aykırıdır.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını gözeterek edindiği kanaate göre dosya içeriğine uygun şekilde, takdirde zaafiyete düşmeden hükmedilen cezadan takdiri indirim yapılmasına yer olmadığına karar veren mahkemenin takdirinde bir isabetsizlik görülmediğinden, tebliğnamedeki ( 3 ) nolu bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1- 765 sayılı TCK.nın 80. maddesinden farklı olarak 5237 sayılı TCK. nın 43. maddesinin uygulanabilmesi için aynı mağdura karşı aynı karar altında değişik zamanlarda birden fazla suçun işlenmesi gerektiği gözetilerek sanık tarafından farklı mera parsellerine veya aynı parselin değişik kısımlarına yapılan tecavüzünün aynı zamanda ve aynı karar altında olması halinde tek suçun oluştuğu ve tecavüz edilen alanın miktarı gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini gerektiği, farklı zamanlarda farklı parsellere veya aynı parselin değişik bölümlerine tecavüzde bulunulması halinde, suçun kısa zaman aralığında aynı karar altında işlenmesinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanması, aksi halde yani yeni bir suç işleme kararı altında işlendiğinin tespiti halinde ise iki ayrı suçun oluşacağı gözetilerek uygulama yapılması gerektiğinden, somut olayda bitişik olan mera parsellerine tecavüz tarihleri ve aynı veya ayrı bir suç işleme kararı bulunup bulunmadığı değerlendirilerek sonucuna göre zincirleme suç hükümlerinin tartışılması gerekirken, yazılı şekilde 5237 sayılı TCK.nın 43/1. maddeyle cezanın arttırılması suretiyle hüküm kurulması,

2- Sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nın 154/2. maddesi uygulanırken hapis cezası alt sınırdan tayin olunduğu halde, aynı gerekçe ile adli para cezasına esas alınan birim gün sayısının alt sınırdan uzaklaşılarak tayini suretiyle çelişkiye neden olunması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sanığın kazanılmış hakkı saklı tutularak hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. ve 326. maddeleri gereğince ( BOZULMASINA ), 25.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube