Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

ATAMADA ÇOCUKLARIN EĞİTİM DURUMU

ÖZETİ:Davacının kızının Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi olduğu ve Sivas garnizonunda öğrenimine devam edebileceği biri il merkezinde, diğeri Suşehri ilçesinde olmak üzere toplam iki Sağlık Meslek Lisesinin bulunduğu; davacının, ilk istihdam işlemi öncesinde bu durumu (ve Suşehri’nde uygun kadro bulunmadığını) gözeterek Sivas İl Merkezinde istihdam edilmesi yönünde tercihte bulunduğu, buna rağmen Sağlık Meslek Lisesi bulunmayan İmranlı İlçesinde istihdamına karar verildiği, oysa Sivas İl Merkezinde davacının atanabileceği uygun kadroların mevcut olduğu, buna rağmen davacıyı İmranlı İlçesine atayan davalı idarenin, davacının İmranlı ilçesine atanmasını zorunlu kılan herhangi bir somut neden ileri süremediği dolayısıyla tesis edilen il içi atama işleminin hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Davacı, AYİM Başkanlığına havale edilmek üzere 14.07.2011 tarihinde Isparta İdare Mahkemesinde kayda geçirdiği dava dilekçesinde özetle: J.Gn.K.lığının 2011 yılı genel atamalarıyla Sivas İl J.K.lığı emrine atandığını ve çocuklarının öğrenim durumlarını da gözeterek, Sivas İl merkezindeki boş kadrolara atanmak konusunda JNET üzerinden istekte bulunduğunu, buna rağmen yapılan il içi atamalar ile İmranlı İlçe J.K.lığı Asayiş İstihbarat Kısım Amirliği kadrosuna atandığını, atandığı garnizonda çocuğunun öğrenime devam edebileceği okul bulunmadığını, dolayısıyla atama işleminin hukuka aykırı olduğunu beyanla, anılan işlemin iptaline ve öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Dairemizin 13.09.2011 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden; Denizli İl J.K.lığı Bozkurt İlçe J.K.lığı İdari İşler Astsubayı olarak görev yapmakta iken, J.Gn.K.lığının 2011 yılı genel atamaları ile Sivas İl J.K.lığı emrine atanan davacının, 23.06.2011 tarihli işlem ile İmranlı İlçe J.K.lığı Asyş.İsht.Ks.Amiri kadrosunda istihdamına karar verilmesi üzerine süresi içinde işbu davayı açtığı anlaşılmıştır. Bilindiği üzere, dayanağını 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununun “... nokta ataması yapılmayıp, İl Jandarma Komutanlıkları emrine atanan astsubay ve uzman jandarmalardan emniyet ve asayiş görevi alacak olanların istihdam yerleri ve il içi yer değiştirmeleri İl Jandarma Komutanının teklifi üzerine Valinin onayı ile belirlenir.” hükmünü içeren 14’üncü maddesinden alan Jandarma personelinin il içi atama (ilk istihdam) işlemlerine, aynı Kanunun 24’üncü maddesi uyarınca çıkartılan Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin “Atamada ve Yer Değiştirmede Uygulanacak Esaslar” başlıklı 183’üncü maddesinin göndermesi uyarınca Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği ile Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesi hükümleri uygulanmaktadır. Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 43’üncü maddesinde; Atama durumundaki personelin çocuklarının yüksek öğretim, özel ve yatılı okullar hariç olmak üzere eğitim ve okul durumlarına bağlı isteklerinin, emsallerine nazaran avantaj sağlamamak kaydıyla imkanlar nispetinde karşılanabileceği hükme bağlanmıştır. Bu açıklamalara ışığında dava konusu incelendiğinde: Davacının kızı…..’in Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi olduğu ve Sivas garnizonunda öğrenimine devam edebileceği biri il merkezinde, diğeri Suşehri ilçesinde olmak üzere toplam iki Sağlık Meslek Lisesinin bulunduğu; davacının, ilk istihdam işlemi öncesinde bu durumu (ve Suşehri’nde uygun kadro bulunmadığını) gözeterek Sivas İl Merkezinde istihdam edilmesi yönünde tercihte bulunduğu, buna rağmen Sağlık Meslek Lisesi bulunmayan İmranlı İlçesinde istihdamına karar verildiği, oysa Sivas İl Merkezinde davacının atanabileceği uygun kadroların mevcut olduğu, buna rağmen davacıyı İmranlı İlçesine atayan davalı idarenin, davacının İmranlı ilçesine atanmasını zorunlu kılan herhangi bir somut neden ileri süremediği dolayısıyla tesis edilen il içi atama işleminin hukuka aykırı olduğu ve iptalinin gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; Hukuka aykırı bulunan, davacının İmranlı İlçe Jandarma K.lığı emrinde istihdam edilmesine dair işlemin İPTALİNE, 15 KASIM 2011 tarihinde Üye P.Kur.Alb. İbrahim ÖZER ve Üye Hv.Mu.Kur.Alb. Ali BOZKURT’un Karşı oyları ve OYÇOKLUĞU ile karar verildi. KARŞI OY GEREKÇESİ Dava dosyasında yer alan ve davacı ile ilgili belgeler muvacehesinde, idarece tesis edilen atama işleminde kanuni mevzuata aykırı bir husus görülmediğinden, işlemin iptali yönünde oykullanan sayın çoğunluğun görüşüne katılamadık. 15.11.2011 ÜYE ÜYE Ali BOZKURT İbrahim ÖZER Hv.Mu.Kur.Alb. P.Kur.Alb. AYİM.1.D.,15.11.2011; E. 2011/1353, K. 2011/1729) 

Dergi No:27
Karar Dairesi:AYİM.1.D
Karar Tarihi:15.11.2011
Karar No: E. 2011/1353
Karar No: K. 2011/1729
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube