Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 6494 sayılı `Yargı Hizmetleri ile ilgilil olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`u onayladı. Yasa 6 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.


Anayasa Mahkemesinin yetki kanununa dayalı KHK ile düzenlenemeyeceği gerekçesiyle iptal ettiği hükümlerin düzenlendiği kanunla, Yargıtay ve Danıştay üyesi seçilebilmek için hakimlik ve savcılık mesleğinde 20 yıl çalışma şartı aranacak. Atli tatil 20 Temmuz`da başlayacak ve 31 Ağustos`ta sona erecek.
 
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi`nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu"nu onayladı. Kanun yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. 6494 sayılı Kanun`a göre, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Yargıtay ile Danıştay Daireleri, Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu ve Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri, ceza işlerini gören makam ve mahkemeler, her yıl 20 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında adli tatile girecek. Danıştay ve Yargıtay üyesi seçilebilmek için hakimlik ve savcılık mesleğinde 20 yıl çalışma şartını getiren düzenlemeye göre, Danıştay Başkanlar Kurulu, Danıştay başkanının başkanlığında başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanlarından oluşacak. Kurul, 3`ü daire başkanı, 3`ü Danıştay üyesi olmak üzere 6 asıl ve 2`si daire başkanı 2`si Danıştay üyesi olmak üzere 4 yedek üyeden oluşacak. Danıştay başkanı, Danıştayın genel işleyişinden sorumlu olacak, kuruluşun düzenli çalışmasını sağlayacak. Gerekirse ilgili daire başkanları veya Başkanlar Kurulu ile de istişare ederek lüzumlu idari tedbirleri alacak.
 
DANIŞTAY BAŞKANLAR KURULU, ZORUNLU HALLERDE DAİRE BAŞKANI VE ÜYELERİN DAİRELERİNİ DEĞEŞTİRİBİLECEK
 
Adli tatilden yararlanmayan daire başkan ve üyeleri, Cumhuriyet savcıları ve tetkik hakimleri, askeri yüksek idare mahkemesi üyeleri, yılın diğer dönemlerinde yol süresi dahil adli ara verme süresi kadar izin kullanabilecek. Hakim ve savcıların adli ara vermeden yararlandırılması esas olacak. Hakim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitimleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yaptırılacak. Danıştay Başkanlar Kurulu, zorunlu hallerde daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirmek, daireler arasındaki görev uyuşmazlıklarını karara bağlamak, ayrı yargı çevrelerindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayinini yapmakla görevli olacak. Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla bakılan veya Anayasa`ya göre süreye tabi olan işlerin engellenmemesi kaydıyla 40 günlük yıllık izin hakları olacak.
 
KURUM VE KURULUŞLAR CEZAEVİ ZİYARETİ İÇİN İZİN ALACAK
 
Noterlik büroları, işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen yasa hükümlerinden muaf olacak. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli, hizmet öncesi eğitimin süresi 5 aydan az olamayacak. Bu süre Eğitim Kurulunca belirlenecek. Hizmet öncesi eğitime alınanlar, eğitim gördükleri süre içinde genel sağlık sigortalısı sayılacak. Bu kişilerin eş ve çocuklarıyla bakmakla yükümlü oldukları ana ve babaları da genel sağlık sigortasından yararlandırılacak. Kurum, kurul ve kuruluşlar, heyet halinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını ziyaret edebilmek ve hükümlülerle görüşebilmek için Adalet Bakanlığı`ndan izin almak zorunda olacak. Bilimsel araştırma yapanlar, görsel ve yazılı basın mensupları hakkında da bu hüküm uygulanacak. Adalet Bakanlığı, talepte bulunan kişilerin hükümlüleri ziyaret etmelerine de izin verebilecek.İkinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü halinde, tutukluya, soruşturma evresinde soruşturmayı yapan Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde kovuşturmayı yürüten hakim veya mahkeme tarafından, soruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla, dış güvenlik görevlisinin refakatinde yol süresi dışında iki güne kadar cenazeye katılması için izin verilebilecek. (ANKA)

 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube