Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
 
YARGITAY
 
10. CEZA DAİRESİ
 
E. 2009/8987
 
K. 2010/6619
 
T. 23.3.2010
 
• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA ( Sanığın Uyuşturucunun Kendisine Ait Olduğunu Söyleyerek İkrarıyla Atılı Suçun Ortaya Çıkmasına Hizmet ve Yardımda Bulunduğu - Sanıklar Hakkında Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanması Gerektiği )
 
• ETKİN PİŞMANLIK ( Uyuşturucu Madde Ticareti - Sanığın Uyuşturucunun Kendisine Ait Olduğunu Söyleyerek İkrarıyla Suçun Ortaya Çıkmasına Hizmet ve Yardımda Bulunduğundan Sanıklar Hakkında Uygulanacağı )
 
• UYUŞTURUCUNUN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEME ( Söyleyerek İkrarıyla Suçun Ortaya Çıkmasına Hizmet ve Yardımda Bulunduğundan Sanıklar Hakkında Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanacağı )
 
• İKRAR ( Uyuşturucu Madde Ticareti - Sanığın Uyuşturucunun Kendisine Ait Olduğunu Söyleyerek İkrarıyla Suçun Ortaya Çıkmasına Hizmet ve Yardımda Bulunduğundan Sanıklar Hakkında Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanacağı )
 
5237/m.53,188/3-4,192
 
ÖZET : Sanığın evinde yapılan aramada ele geçen uyuşturucu maddenin, hakkında soruşturma yürütülmeyen sanık M`ye ait olduğunu söyleyerek adı geçenin suçunun ortaya çıkmasına yardım ettiği; sanık M`nin de sanık K`nın atfı cürüm niteliğindeki soyut beyanından başka delil bulunmadığı aşamada, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyleyerek, ikrarıyla atılı suçun ortaya çıkmasına hizmet ve yardımda bulunduğu anlaşıldığından; sanıklar hakkında, TCK`nın 192/3. maddesinde öngörülen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerekir.
 
DAVA : Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanıklar Kadir Y... ve Mustafa A... hakkında ANTALYA 3. Ağır Ceza Mahkemesi`nce yapılan yargılama sonucu, 15.09.2008 tarihinde 2008/255 esas ve 2008/288 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanıklar ve müdafiileri tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 21.05.2009 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.
 
Gereği görüşülüp düşünüldü:
 
KARAR : Tayin edilen cezanın süresine göre 5320 sayılı Kanun`un 8/1 ve 1412 sayılı CMUK`nun 318 ve 421. maddeleri uyarınca sanık Kadir müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin reddine karar verilerek dosya üzerinden yapılan incelemede;
 
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, Mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, diğer temyiz itirazlarının reddine,
 
Ancak;
 
1- Sanık Kadir`in evinde yapılan aramada ele geçen uyuşturucu maddenin, hakkında soruşturma yürütülmeyen sanık Mustafa`ya ait olduğunu söyleyerek adı geçenin suçunun ortaya çıkmasına yardım ettiği; sanık Mustafa`nın da sanık Kadir`in atfı cürüm niteliğindeki soyut beyanından başka delil bulunmadığı aşamada, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyleyerek, ikrarıyla atılı suçun ortaya çıkmasına hizmet ve yardımda bulunduğu anlaşıldığından; sanıklar hakkında, TCK`nın 192/3. maddesinde öngörülen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
 
2- Kabule göre;
 
a- Adli para cezasının; 5083 sayılı Kanun`un 1. maddesi ile hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı kararının 1. maddesi uyarınca Türk Lirası ( TL )olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
 
b- 5237 sayılı TCK`nun 5 ve 53.maddeleri ile 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu`nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun`un geçici 1. maddesi hükmü gereğince sanıklar hakkında 2918 sayılı Yasanın 119. maddesinin uygulanmasına olanak bulunmaması,
 
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıkların ve müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün CMUK`nın 321. maddesi gereğice BOZULMASINA, suçun niteliği ve hükmolunan ceza miktarı ile tutuklu kalınan süre göz önüne alınarak sanıklar hakkındaki tahliye talebinin REDDİNE, 23.03.2010 günü oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube