Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
E. 2012/4613
K. 2012/38538
T. 6.6.2012
• KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER ( Sanığın Suç Tarihinde İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Derecede Azalıp Azalmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulundan Rapor Alınmadığı )
• AKIL HASTALIĞI ( Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulundan Rapor Alınmaksızın Hastane Başhekimliğinin Sanıkta Bipolar Bozukluk Denilen Akıl Hastalığı Bulunduğuna ve Suç Tarihinde Hastalığın Aktif Dönemde Olup Olmadığına Dair Kesin Kanıtlar Bulunmadığına Dair Raporuna Dayanılarak Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
• BİPOLAR BOZUKLUK ( Kusurluluğu Etkileyen Nedenler - Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulundan Rapor Alınmaksızın Hastane Başhekimliğinin Suç Tarihinde Hastalığın Aktif Dönemde Olup Olmadığına Dair Kesin Kanıtlar Bulunmadığına Dair Raporuna Dayanılarak Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
5237/m.32,57
ÖZET : Sanığın 5237 Sayılı T.C.K.nun 32 ve 57. maddeleri uyarınca suç tarihi tibariyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalıp azalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulundan rapor alınmaksızın, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinin sanıkta bipolar bozukluk denilen akıl hastalığı bulunduğuna ve suç tarihinde hastalığın aktif dönemde olup olmadığına dair kesin kanıtlar bulunmadığına dair rapora dayanılarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. 
 
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 
 
KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, 
 
Ancak; 
 
1- )Sanığın 5237 Sayılı T.C.K.nun 32 ve 57. maddeleri uyarınca suç tarihi olan 18.4.2008 tarihi itibariyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalıp azalmadığı konusunda Adil Tıp Kurumu İhtisas Kurulundan rapor alınmaksızın, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinin sanıkta bipolar bozukluk denilen akıl hastalığı bulunduğuna ve suç tarihinde hastalığın aktif dönemde olup olmadığına dair kesin kanıtlar bulunmadığına dair 12.3.2009 tarihli raporuna dayanılarak yazılı şekilde karar verilmesi, 
 
Kabule göre de; 
 
2- )5237 Sayılı T.C.K.nun 32/1. maddesi gereğince hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen sanık hakkında aynı madde gereğince güvenlik tedbirine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, 
 
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 06.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube