Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) İftira Suçu Hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2012/10945

K. 2013/2726

T. 21.2.2013

• İFTİRA ( Sanığın Katılanlar Tarafından Alacak Tahsili Amacıyla Aracının Bulunduğu Yerden Götürüldüğünü İddia Ettiği - Şikayet Hakkı Kapsamında Değerlendirileceği/İftira Suçunun Oluşmayacağı )

• ŞİKAYET HAKKI ( Sanığın Katılanlar Tarafından Alacak Tahsili Amacıyla Aracının Bulunduğu Yerden Götürüldüğünü İddia Ettiği - Şikayet Hakkı Kapsamında Değerlendirileceği/İftira Suçuna Hükmedilemeyeceği )

• ALACAĞIN TAHSİLİ AMACIYLA ARACININ BULUNDUĞU YERDEN GÖTÜRÜLDÜĞÜNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( Şikayet Hakkı Kapsamında Değerlendirileceği - İftira Suçuna Hükmedilemeyeceği )

2709/m.74

5237/m.267

ÖZET : Sanığın bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla aracının katılanlar tarafından düz kontak yapılmak suretiyle bulunduğu yerden alınıp götürüldüğü şeklindeki başvurusunun "anayasal dilekçe-şikayet hakkı" kapsamında bulunduğu ve başvurusunu doğrulayan delillerinde olduğu anlaşıldığından, mahkemece yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat hükmü kurulması gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla aracının katılanlar tarafından düz kontak yapılmak suretiyle bulunduğu yerden alınıp götürüldüğü şeklindeki başvurusunun Anayasa`nın 74. maddesi ile garanti altına alınan "anayasal dilekçe-şikayet hakkı" kapsamında bulunduğu ve başvurusunu doğrulayan delillerinde olduğu anlaşıldığından, mahkemece yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat hükmü kurulması gerekirken, atılı suçun sanık tarafından işlendiğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesi ile beraat kararı verilmesi sonucu itibariyle doğru olduğundan,

SONUÇ : Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle beraate ilişkin hükmün ONANMASINA, 21.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube