Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Suçu Üstlenme Suçu Hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2012/11288

K. 2013/2688

T. 21.2.2013

• SUÇ ÜSTLENME SUÇU ( Alkollü Araç Kullanırken Kaza Yapmak - Sanığın Gerçeğe Aykırı Olarak Yetkili Makamlara Aracı Kendisinin Kullandığını Söyleyerek Suç Üstlenme Suçunu İşlediğinin Gözetileceği )

• ALKOLLÜ OLARAK ARAÇ KULLANIRKEN KAZA YAPMAK ( Alkollü Araç Kullanırken Kaza Yapmak - Sanığın Gerçeğe Aykırı Olarak Yetkili Makamlara Aracı Kendisinin Kullandığını Söyleyerek Suç Üstlenme Suçunu İşlediğinin Gözetileceği )

5237/m.270

ÖZET : Alkollü olarak araç kullanırken kaza yaptığı ve sanığın gerçeğe aykırı olarak, yetkili makamlara aracı kendisinin kullandığını söyleyerek suç üstlenme suçunu işlediği sabit olduğu halde, suç vasfında yanılgıya düşülerek hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, diğer sanık A. O.’ın alkollü olarak araç kullanırken kaza yaptığı ve sanık M. Ö.’ün gerçeğe aykırı olarak, yetkili makamlara aracı kendisinin kullandığını söyleyerek TCK`nın 270/1. maddesinde öngörülen suç üstlenme suçunu işlediği sabit olduğu halde, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 21.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube