Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

ADLİ TATİL UYGULAMASI TBMM TARAFINDAN KABUL EDİLDİ.

 

“Yargı Hizmetleri İle İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” dün akşam TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. Kanun, Anayasanın 89. maddesine göre Cumhurbaşkanı’nın onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kanuna göre; barışta Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Danıştay daireleri, Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu ve Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri, ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl 20 Temmuz’dan 31 Ağustos’a kadar çalışmaya ara verecek. Adli yıl 1 Eylül’de başlayacak. Ayrıca Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve daireleri de aynı tarihlerde çalışmayacak. Ancak bu yıl 1 Eylül tarihi Pazar gününe denk geldiği için adli yıl 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.


Danıştay ve Yargıtay üyesi seçilebilmek için hakimlik ve savcılık mesleğinde 20 yıl çalışma şartı aranacak.

Danıştay Başkanlar Kurulu, Danıştay Başkanı’nın başkanlığında Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanlarından oluşacak.

Danıştay Başkanlık Kurulu; Danıştay Başkanı’nın başkanlığında, üçü daire başkanı, üçü Danıştay üyesi olmak üzere altı asıl ve ikisi daire başkanı, ikisi Danıştay üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluşacak.

Danıştay Başkanı, Danıştay’ın genel işleyişinden sorumlu olacak, kuruluşun düzenli çalışmasını sağlayacak. Gerekirse ilgili daire başkanları veya Başkanlar Kurulu ile de istişare ederek lüzumlu idari tedbirleri alacak.

Adli ara vermeden yararlanmayan daire başkan ve üyeleri, Cumhuriyet savcıları ve tetkik hakimleri, askeri yüksek idare mahkemesi üyeleri, yılın diğer dönemlerinde yol süresi dâhil adli ara verme süresi kadar izin kullanabilecek. Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri, Yüce Divan sıfatıyla bakılan veya Anayasaya göre süreye tâbi olan işlerin engellenmemesi kaydıyla kırk gün yıllık izin hakkına sahip olacak.

Avukatlık büroları gibi noterlik büroları da, işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen yasa hükümlerinden muaf olacak.

Kurum, kurul ve kuruluşlar, heyet halinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını ziyaret edebilmek ve hükümlülerle görüşebilmek için Adalet Bakanlığı`ndan izin almak zorunda olacak. Bilimsel araştırma yapanlar, görsel ve yazılı basın mensupları hakkında da bu hüküm uygulanacak. Adalet Bakanlığı, talepte bulunan kişilerin hükümlüleri ziyaret etmelerine de izin verebilecek.

İkinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü halinde, tutukluya, soruşturma evresinde soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde kovuşturmayı yürüten hakim veya mahkeme tarafından, soruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla, dış güvenlik görevlisinin refakatinde yol süresi dışında iki güne kadar cenazeye katılması için izin verilebilecek.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube