Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Temel Cezanın Belirlenmesi Hakkında Yargıtay 10. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2012/19920

K. 2013/1322

T. 13.2.2013

• TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Orantılılık İlkesi Gereğince Temel Hapis Cezasının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayininin Yerinde Olduğu - Alt Sınırın Çok Üzerinde Belirlenmesi Suretiyle Fazla Cezaya Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

• UYUŞTURUCU MADDE ( Suç Konusu Esrarın Miktarına Bağlı Olarak Önem ve Değeri İle Oluşturduğu Tehlikenin Ağırlığı Dikkate Alınarak Orantılılık İlkesi Gereğince Temel Hapis Cezasının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayininin Yerinde Olduğu - Alt Sınırın Çok Üzerinde Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

• ORANTILILIK İLKESİ ( Suç Konusu Esrarın Miktarına Bağlı Olarak Önem ve Değeri İle Oluşturduğu Tehlikenin Ağırlığı Dikkate Alınarak Temel Hapis Cezasının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayininin Yerinde Olduğu - Alt Sınırın Çok Üzerinde Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

• FAZLA CEZA ( Orantılılık İlkesi Gereğince Temel Hapis Cezasının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayininin Yerinde Olduğu - Alt Sınırın Çok Üzerinde Belirlenmesi Suretiyle Fazla Cezaya Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

5237/m.3,61

ÖZET : Suç konusu net 13 kilo 611 gram esrarın miktarına bağlı olarak önem ve değeri ile oluşturduğu tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak TCK`nın 3. ve 61. maddelerinde öngörülen orantılılık ilkesi gereğince; temel hapis cezasının alt sınırdan uzaklaşılarak tayini yerinde ise de, alt sınırın çok üzerinde 12 yıl olarak belirlenmesi suretiyle fazla cezaya hükmedilmesi yasaya aykırıdır.

DAVA : Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine,

Ancak;

Suç konusu net 13 kilo 611 gram esrarın miktarına bağlı olarak önem ve değeri ile oluşturduğu tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak TCK`nın 3. ve 61. maddelerinde öngörülen orantılılık ilkesi gereğince; temel hapis cezasının alt sınırdan uzaklaşılarak tayini yerinde ise de, alt sınırın çok üzerinde 12 yıl olarak belirlenmesi suretiyle fazla cezaya hükmedilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanıkların müdafileri ile sanıklar H. ve Z.`in temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA, tutuklama koşullarında bir değişiklik bulunmadığından sanık Z. hakkındaki salıverilme isteğinin reddine, 13.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube