Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Trafik Kazasında Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma Suçu Hakkında Yargıtay 12. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2012/10715

K. 2013/4196

T. 25.2.2013

• TRAFİK KAZASINDA BİLİNÇLİ TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLMA ( Şikayetçi Olmayan Mağdurlarda Kemik Kırığı Oluşacak Nitelikte - Sanığın Her İki Yaralanmadan da Sorumlu Olduğu Temel Cezanın TCK Md. 89/4 Gereğince Tayini Gerektiği )

• BİLİNÇLİ TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLMA ( 200 Promil Alkolle/Sanığın Her İki Yaralanmadan da Sorumlu Olduğu Temel Cezanın TCK Md. 89/4 Gereğince Tayini Gerektiği - Şikayetçi Olmayan Mağdurlarda Kemik Kırığı Oluştuğu )

• MAĞDURLARIN ŞİKAYETÇİ OLMAMALARI ( Trafik Kazasında Kemik Kırığı Oluşacak Nitelikte Yaralanan - 200 Promil Alkollü Sanığın Her İki Yaralanmadan da Sorumlu Olduğu Temel Cezanın TCK Md. 89/4 Gereğince Tayini Gerektiği )

5237/m. 22/3, 89

ÖZET : Katılan ile aracında yolcu olarak bulunan mağdurların kemik kırığı oluşacak nitelikte yaralandığı olayda, sanığın asli ve tam kusurlu oluşu ve katılanda meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak temel ceza tayininde asgari hadden ayrılınması ve olaydan yaklaşık 1 saat sonra yapılan ölçümde 200 promil alkollü olduğu tespit edilen sanık hakkında bilinçli taksirin koşullarının oluştuğunun ve tayin edilecek temel cezada arttırım yapılması gerektiği gözetilmeyerek eksik ceza tayini ile olayda katılanın yanı sıra kollukta kendisinden şikayetçi olmayan mağdurların kemik kırığı oluşacak nitelikte bilinçli taksirle yaralanmasına neden olan sanığın her iki yaralanmadan da sorumlu olduğu ve temel cezanın TCK`nın 89/4. maddesi gereğince tayini gerektiği gözetilmelidir.

DAVA : Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın idaresindeki kamyoneti ile gece vakti meskun mahalde orta refüjle bölünmüş tek yönlü aydınlatmalı yolda sağ şerit üzerinden seyri sırasında olay mahalli kavşağa geldiğinde sol tarafa dönüş yapmak için kontrolsüzce sol şeride doğru manevra yaptığında sol şerit üzerinde seyreden katılan idaresindeki otomobilin önünü kapatıp çarpışmaları akabinde otomobilin orta refüje çarparak 13 metre ileride durması sonucu katılan ile aracında yolcu olarak bulunan ve kollukta şikayetçi olmayan mağdurlar H. A. ve K. E.`in kemik kırığı oluşacak nitelikte yaralandığı olayda, sanığın asli ve tam kusurlu oluşu ve katılanda meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak temel ceza tayininde asgari hadden ayrılınması ve olaydan yaklaşık 1 saat sonra yapılan ölçümde 200 promil alkollü olduğu tespit edilen sanık hakkında bilinçli taksirin koşullarının oluştuğunun ve tayin edilecek temel cezada TCK 22/3. maddesi gereğince arttırım yapılması gerektiğinin gözetilmeyerek eksik ceza tayini ile olayda katılanın yanı sıra kollukta kendisinden şikayetçi olmayan mağdurlar H. A. ve K. E.`in kemik kırığı oluşacak nitelikte bilinçli taksirle yaralanmasına neden olan sanığın TCK`nın 89/5. maddesi gereğince her iki yaralanmadan da sorumlu olduğu ve temel cezanın TCK`nın 89/4. maddesi gereğince tayini gerektiğinin gözetilmemesi, iddianamenin kapsamı ve aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ : Yapılan yargılamaya toplanıp karar yerinde gösterilen delillere mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine incelenen dosya kapsamına göre, sanığın kusur durumuna, zararın sigortadan karşılandığına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi gerektiğine ilişin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 25.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube