Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle Hırsızlık Suçu Hakkında Yargıtay 13. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2011/27182

K. 2013/1000

T. 21.1.2013

• MUHKEM EŞYAYI KIRMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Sanıklarca Kırılan Vitrin Camının Sağlam ve Muhkemliğinin Bu İşlerden Anlar Ehil Bir Bilirkişi Yerine Ehil Olmayan Polis Memuru Bilirkişiye Tesbit Ettirilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• POLİS MEMURUNUN YAPTIĞI TESPİT ( Hırsızlık - Sanıklarca Kırılan Vitrin Camının Sağlam ve Muhkemliğinin Bu İşlerden Anlar Ehil Bir Bilirkişi Yerine Ehil Olmayan Polis Memuru Bilirkişiye Tesbit Ettirilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• CAMIN SAĞLAMLIĞININ TESPİTİ ( Hırsızlık - Sanıklarca Kırılan Vitrin Camının Sağlam ve Muhkemliğinin Bu İşlerden Anlar Ehil Bir Bilirkişi Yerine Ehil Olmayan Polis Memuru Bilirkişiye Tesbit Ettirilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• SANIKLARA DURUŞMA GÜN VE SAATİNİN BİLDİRİLMEMESİ ( Sanıklara Davetiye Gönderilmediği/Atanan Müdafii Duruşmada Hazır Edilmeden Karar Verilerek Sanıkların Savunma Hakları Kısıtlanmak Suretiyle Karar Verilemeyeceği - Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle Hırsızlık )

5237/m.142

ÖZET : Muhkem eşyayı kırmak suretiyle hırsızlık suçunda; sanıklarca kırılan vitrin camının sağlam ve muhkemliğinin bu işlerden anlar ehil bir bilirkişi yerine ehil olmayan polis memuru bilirkişiye tesbit ettirilmesi,

Sanıklara duruşma gün ve saatinin bildirir davetiye gönderilmeden, atanan müdafii duruşmada hazır edilmeden karar verilerek sanıkların savunma hakları kısıtlanmak suretiyle karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-5237 sayılı TCK’nın 7/2 ve 5252 sayılı Kanunun 9/3. maddesi uyarınca lehe olan hükmün, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümlerinin olaya uygulanarak ortaya çıkacak sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle bulunacağı gözetilerek; sanıkların eylemine uyan 765 sayılı TCK ile 5237 sayılı TCK’nın ilgili maddeleri uyarınca denetime olanak verecek şekilde ayrı ayrı uygulamalar yapılıp, cezalar belirlenip, sonuç cezaların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle lehe olan kanunun belirlenmesi zorunluluğu,

2-Sanıklarca kırılan vitrin camının sağlam ve muhkemliğinin bu işlerden anlar ehil bir bilirkişi yerine ehil olmayan polis memuru bilirkişiye tesbit ettirilmesi,

3-Sanıklara duruşma gün ve saatinin bildirir davetiye gönderilmeden, atanan müdafii duruşmada hazır edilmeden karar verilerek sanıkların savunma hakları kısıtlanmak suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Ş. C. ve Y. B. müdafiinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 21.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube