Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 07 Ocak 2013 12:56 Pazartesi

Bireysel başvuru harcına iptal istemi

Anayasa Mahkemesi`ne bireysel başvuruda yatırılan harcın, temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiğinin tespiti istemiyle Anayasa Mahkemesi`ne başvuru yapıldı.

Avukat Sedat Vural, Anayasa Mahkemesi`ne bireysel başvuruda ödenen harcın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve uluslararası sözleşmelerin temel hak ve özgürlüklere ilişkin ilgili maddelerine aykırı olduğunu öne sürdü.

Vural, Anayasa Mahkemesi`ne bireysel başvuruda yatırılan harcın, temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiğinin tespit edilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi`ne başvurdu.

Avukat Vural, başvuru dilekçesinde, harcın AİHM`de yapılan başvurularda alınmadığını, harcın AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve uluslararası sözleşmelerin temel hak ve özgürlüklere ilişkin ilgili maddelerine aykırı olduğunu savundu.
Vural başvurusunda, harcı düzenleyen 492 sayılı Harçlar Kanununun ilgili maddesinin de resen iptaline karar verilmesini de istedi.

Bu arada, 1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 69 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan (I) sayılı Tarife`de 2013 yılında Anayasa Mahkemesi`ne Bireysel Başvuru için yatırılacak harç miktarı, 172 lira 50 kuruştan, 198 lira 35 kuruşa çıkarıldı.

Anayasa Mahkemesi`nden yapılan duyuruda, başvurucuların hak kaybına uğramamaları ve gereksiz yere yazışmalara sebebiyet verilmemesi bakımından 2013 yılı bireysel başvuru harcının 198 lira 35 kuruş olarak yatırılması konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi istendi.

BİREYSEL BAŞVURU HARCINA İPTAL İSTEMİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube