Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)KADASTRO SIRASINDA TESCİL HARİCİ BIRAKILAN YERİN TESCİLİ ( Hakkında Açılacak Davalar İçin Süre Kısıtlaması Getirilmediği - Dosyanın Esası Hakkında Araştırma ve İnceleme Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6974

K. 2012/8554

T. 31.10.2012

• TESCİL DAVASI ( Tapu Kaydına Dayalı - Kanunda Kadastro Harici Bırakılan Yerler Hakkında Açılacak Davalar İçin Süre Kısıtlaması Getirilmediğinden Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Dava Açtığı Gerekçesi İle Verilen Kararın İsabetsiz Olduğu )

• KADASTRO SIRASINDA TESCİL HARİCİ BIRAKILAN YERİN TESCİLİ ( Hakkında Açılacak Davalar İçin Süre Kısıtlaması Getirilmediği - Dosyanın Esası Hakkında Araştırma ve İnceleme Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )

• HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastrodan Önceki Nedenlere Dayanılarak Dava Açılabilmesinde On Yıllık Sürenin Söz Konusu Olduğu/Kanunda Kadastro Harici Bırakılan Yerler Hakkında Açılacak Davalar İçin Süre Kısıtlaması Getirilmediği - Tescil Davası )

3402/m.12

ÖZET : Dava kadastro harici bırakılan yer hakkında tapu kaydına dayalı tescil istemine ilişkindir. Kadastrodan önceki nedenlere dayanılarak, kadastro tutanağı düzenlenen taşınmazlar için dava açılabilmesi, tutanağın kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıllık süre içerisinde mümkündür. Kanunda, kadastro harici bırakılan yerler hakkında açılacak davalar için süre kısıtlaması getirilmemiştir. Hal böyle olunca, mahkemece, dosyanın esası hakkında araştırma ve inceleme yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Davacı tarafça, genel kadastro sırasında tescil harici bırakılan yerin tescili istemi ile tapu kaydına dayanılarak açılan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay`ca incelenmesi istenilmekte; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

KARAR : Davacı Fevzi, kadastro sırasında tespit harici bırakılan M... K... Mahallesi çalışma alanında bulunan 426,05 metrekare yüzölçümündeki taşınmazın adına tescili istemi ile, tapu kaydına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde kadastro çalışmalarının 27.09.1991 tarihinde kesinleştiği, davacının 3402 sayılı Yasa`nın 12. maddesinde belirtilen 10 yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra dava açtığı gerekçesi ile yazılı şekilde karar verilmiş ise de; varılan sonuç dosya kapsamına uygun bulunmamaktadır. Dava, kadastro harici bırakılan yer hakkında açılmıştır. Mahkemenin hükmüne dayanak yaptığı 3402 sayılı Kanun`un 12/3. maddesinde; tutanağın kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıllık süre içerisinde kadastrodan önceki nedenlere dayanılarak dava açılabileceği belirtildiğine göre bu hükmün kadastro tutanağı düzenlenen taşınmazlara ilişkin olduğu kuşkusuzdur. Kanun`da kadastro harici bırakılan yerler hakkında açılacak davalara ilişkin başkaca süre kısıtlaması da öngörülmemiştir.

SONUÇ : Hal böyle olunca, mahkemece, dosyanın esası hakkında araştırma ve inceleme yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup, davacının temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 31.10.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube