Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Sanığın Hüküm Tarihinden Sonra Ölmesi Hakkında Yargıtay 15. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2011/19598

K. 2013/3828

T. 4.3.2013

• SANIĞIN HÜKÜM TARİHİNDEN SONRA ÖLMESİ ( UYAP`tan Temin Edilen Nüfus Kaydından Anlaşıldığı - Hakkında Açılan Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verileceği )

• UYAP`TAN TEMİN EDİLEN NÜFUS KAYDI ( İle Sanığın Hüküm Tarihinden Sonra Öldüğünün Belirlendiği - Hakkında Açılan Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verileceği )

• KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( UYAP`tan Temin Edilen Nüfus Kaydından Sanığın Hüküm Tarihinden Sonra Öldüğünün Belirlendiği - Hakkında Açılan Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verileceği )

5237/m.64

ÖZET : Sanığın hüküm tarihinden sonra öldüğünün UYAP`tan temin edilen nüfus kaydından anlaşılması karşısında, hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmiştir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın hüküm tarihinden sonra 22.02.009 tarihinde öldüğünün UYAP`tan temin edilen nüfus kaydından anlaşılması karşısında, hakkında açılan kamu davasının 5237 sayılı TCK`nın 64/1.maddesi uyarınca düşürülmesine karar verilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu nedenle 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`un 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube