Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(YARGITAY 14. Ceza Dairesi
Esas No : 2011/22138
Karar No : 2013/689
Karar Tarihi:28.01.2013


Hayâsızca hareketlerde bulunma suçundan sanık ...yapılan yargılaması sonunda, atılı suçtan mahkûmiyetine dair ...Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 02.04.2010 gün ve 2010/22 Esas, 2010/137 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

5271 sayılı CMK.nın 231. maddesinde öngörülen hangi yasal şartların oluşmadığı tartışılmadan mahkemece yetersiz gerekçeye dayanılarak sanık hakkında kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 28.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube