Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet Hakkında Yargıtay 5. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2008/1472

K. 2008/2310

T. 19.3.2008

• UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN`A MUHALEFET ( İzinsiz Kenevir Ekimi - Yargılama Yapmanın Asliye Ceza Mahkemesi`nin Görev Alanına Girdiği )

• İZİNSİZ KENEVİR EKİMİ ( Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun`a Muhalefet - Görevli Mahkeme )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun`a Muhalefet - İzinsiz Kenevir Ekimi )

2313/m. 23

5252/m. 6

5271/m. 4

ÖZET : Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun`a muhalefet suçundan yargılama yapma Asliye Ceza Mahkemesi`nin görev alanına girmektedir.

DAVA : 2313 sayılı Yasa`ya muhalefet suçundan sanıklar Cemal ve arkadaşlarının yargılanmaları sırasında; Rize Ağır Ceza Mahkemesi`yle Rize Birinci Asliye Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığı`ndan tebliğname ile Daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : İncelenen dosya içeriğine, sanıkların üzerine atılan suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine, 5560 sayılı Yasa`nın 14 ve 16. maddeleri ile değişik 5252 sayılı Yasa`nın 6. maddesinin 2. fıkrası ( b ) bendi nazara alınarak ve Rize Ağır Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre,

SONUÇ : Yerinde görülmeyen Rize Birinci Asliye Ceza Mahkemesi`nin 24.05.2006 gün ve 2005/144 Esas, 2006/200 Karar sayılı GÖREVSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığı`na TEVDİİNE, 19.03.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube