Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Çalışanların Ücretinden İzinsiz Kesinti Yapan Mutemet Hakkında Yargıtay 5. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2012/628

K. 2012/782

T. 22.2.2012

• ÇALIŞANLARIN ÜCRETİNDEN İZİNSİZ KESİNTİ YAPAN MUTEMET ( Beyanları Hükme Esas Alınan Tanıkların Usulüne Uygun Şekilde Yeniden Çağrılarak Anlatımlarının Tespiti Yerine Görevsizlik Kararı Veren Mahkemece Alınan Beyanlarına Dayanılarak Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu)

• TANIK BEYANI ( Usulüne Uygun Şekilde Yeniden Çağrılarak Anlatımlarının Tespiti Yerine Görevsizlik Kararı Veren Mahkemece Alınan Beyanlarına Dayanılarak Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu - Zimmet)

• GÖREVSİZLİK KARARI ( Benimsenip Yargılamaya Başlanılmakla Görevli Mahkemece Tekrarlanması Mümkün Olmayanlar Dışındaki Tüm İşlemlerin Yenilenmesi Gerektiği - Asliye Ceza Mahkemesi`nin Görev Alanında Bulunan Bir Suçtan Hüküm Tesis Edilmiş Olmasının Bu İşlemlerin Tekrarlanması Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmadığı)

• ZİMMET ( Çalışanların Ücretinden İzinsiz Kesinti Yapan Mutemet - Beyanları Hükme Esas Alınan Tanıkların Usulüne Uygun Şekilde Yeniden Çağrılarak Anlatımlarının Tespiti Yerine Görevsizlik Kararı Veren Mahkemece Alınan Beyanlarına Dayanılarak Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu)

5271/m.7

ÖZET : Mahkemece görevsizlik kararı benimsenip yargılamaya başlanılmakla, görevli mahkemece tekrarlanması mümkün olmayanlar dışındaki tüm işlemlerin yenilenmesi gerektiği, Asliye Ceza Mahkemesi`nin görev alanında bulunan bir suçtan hüküm tesis edilmiş olmasının bu işlemlerin tekrarlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı gözetilmeksizin, beyanları hükme esas alınan tanıkların usulüne uygun şekilde yeniden çağrılarak anlatımlarının tespiti yerine, görevsizlik kararı veren mahkemece alınan beyanlarına dayanılarak hüküm kurulması suretiyle 5271 Sayılı C.M.K.nın 7. maddesine aykırı davranılması yasaya aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Gerekçeli kararın deliller kısmında "Sincan 2. Asliye Mahkemesi`nce dinlenen ve Sincan Çocuk Yuvası Müdürlüğü`nde çalışıp maaşlarından sanık tarafından kesinti yapılan çalışanlardan E. T., H. A., N. K., A. G. İ., Ş. A., N. D., N. K., E. V. ve A. R. Ş.`in tanık sıfatıyla, usulüne uygun olarak alınmış beyanları dosya içerisinde mevcut bulunmaktadır." şeklinde açıklamada bulunup, delillerin değerlendirilmesi gerekçe bölümünde ise "göreve başladığı tarihten görevinin bittiği tarihe kadar her ay çalışanların maaşlarından onların bilgisi ve rızası olmaksızın mutemetlik ücreti kestiği, bunu mutemetlik hizmetini yerine getirirken yaptığı masraflar için, personelin bilgisi ve rızası dahilinde gerçekleştirdiğini savunmuş ise de mutemediye kesintilerinden personelin haberinin olmadığı.."nın ifade edilmesi karşısında, Sincan 2. Asliye Ceza Mahkemesince dinlenen tanıkların beyanlarının hükme esas alındığı anlaşılmış olmakla; Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 6.5.2008 tarih ve 2008/1-90-2008/100 Sayılı Kararı uyarınca; mahkemece görevsizlik kararı benimsenip yargılamaya başlanılmakla, görevli mahkemece tekrarlanması mümkün olmayanlar dışındaki tüm işlemlerin yenilenmesi gerektiği, Asliye Ceza Mahkemesi`nin görev alanında bulunan bir suçtan hüküm tesis edilmiş olmasının bu işlemlerin tekrarlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı gözetilmeksizin, beyanları hükme esas alınan tanıkların usulüne uygun şekilde yeniden çağrılarak anlatımlarının tespiti yerine, görevsizlik kararı veren mahkemece alınan beyanlarına dayanılarak hüküm kurulması suretiyle 5271 Sayılı C.M.K.nın 7. maddesine aykırı davranılması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan esası incelenmeyen hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek C.M.U.K.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 22.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube