Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

KİRACININ İŞYERİ KAPI KİLİDİNİ KIRMASI, MALA ZARAR VERME...

 

YARGITAY 15. Ceza Dairesi
Esas No : 2012/13232
Karar No : 2013/1616Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Mala zarar verme suçu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan,söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Yıkma,yalnızca taşınmazlar için söz konusudur. Taşınmazın önceki kullanış biçimine uygun olarak bir daha kullanılamaz duruma getirilmesini ifade eder. Yok etme, suça konu şeyin maddî varlığını ortadan kaldırmaktır. Bozma, suça konu şeyin, amacına uygun olarak kullanılması olanağını ortadan kaldırmaktır. Kirletme, başkasının binasının duvarına yazı yazmak, resim yapmak, afiş ve ilân yapıştırmak şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Somut olayda; sanığın ... ilçesinde bulunan ...işhanın dış kapı kilidini içeri girmek maksadıyla kırmak suretiyle atılı suçu işlediğinin iddia edilmesi, sanığın söz konusu iş hanının en üst katında kiracı olduğunu, kullanım hakkının sınırlandırılması nedeniyle iş yerinin kapı kilidini kırdığını savunması fakat kiracı olduğuna ilişkin herhangi bir belge veya delil sunamaması karşısında; sanığın kiracısı olduğunu iddia ettiği daire sahibinin tanık sıfatıyla dinlenmesinden sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm tesisi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 Sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 30.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube