Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(h)KUSUR ( İşçilerin Kusuru Konusunda Teselsül Olmadığı Halde Tavan Tespiti )

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/1597

K. 2002/2187

T. 18.3.2002

• RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Malül Kalan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )

• KUSUR ( İşçilerin Kusuru Konusunda Teselsül Olmadığı Halde Tavan Tespiti )

506/m.26

ÖZET : Rücu olayında iki davalının toplam %80 kusuru bulunduğu halde, kusur bilirkişisinin raporunda iki işçiye verilen %10 nisbetindeki kusur oranı da eklenerek %90 kusura göre ( işçilerin kusuru konusunda teselsül bulunmadığı halde ) tavanın tespiti, usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Davacı,iş kazasında malül kalan sigortalı işçi için yapılan harcamalar üzerine uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.

Mahkeme,ilamında belirtildiği şekilde isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hükmün, davacı ve davalılardan Seyfullah Ç. Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Ali Göcen tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, Sosyal Sigortalar Kurumu vekilinin ve davalı Seyfullah Ç. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-İş kazası sonucu sürekli işgöremez duruma giren sigortalının sürekli iş göremezlik oranının 1.1.1997 tarihinde kontrol kaydı bulunduğu halde, mahkemenin bu konuda araştırma yapmaması usul ve yasaya aykırı olup,bozma nedenidir.

3-Rücu olayında iki davalının toplam %80 kusuru bulunduğu halde,kusur bilirkişisinin raporunda iki işçiye verilen %10 nisbetindeki kusur oranı da eklenerek %90 kusura göre ( işçilerin kusuru konusunda teselsül bulunmadığı halde ) tavanın tespiti,usul ve yasaya aykırı olup,karar bozulmalıdır.

O halde tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,18.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube