Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YARGITAY 15. Ceza Dairesi
Esas No : 2011/18129
Karar No : 2013/1000


Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için;failin bir kimseyi,kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp,onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı,sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.

Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.

Somut olayda: Sanıkların iştirak halinde ticaret şirketi kurup katılanlardan ticari ilişki görüntüsü altında yüklü miktarda mal alıp şirkete ait ...bank ... Şubesine ait çekleri vermek suretiyle güven uyandırarak ödeme günü gelmeden mallar ile birlikte ortadan kaybolmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia olunan olayda, şirket yetkili temsilcisi olan sanık ...`un katılanlardan bir kısmı peşin, bir kısmı ise karşılıksız çıkan çekler ile aldığı malların işyeri olarak gösterilen yere götürülüp sonrasında çeklerin ödeme günü gelmeden başka yerlere nakledildiği ve işyerinin boşaltıldığı, sanıkların ifadelerinin aşamalarda çelişkili olduğu, gerçekte şirketin ticari bir faaliyet için mi yoksa dolandırıcılık suçunu işlemek için kurulmuş bir şirket mi olduğunun tespit edilemediği anlaşılmakla, gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkması bakımından, şirket defterler ve belgelerinin incelenerek gerçek bir faaliyet yapılıp yapılmadığı, şirketin iş yeri olarak gösterdiği yerlerde araştırma yapılarak şirketin ne tür faaliyetler yaptığı, alınan malların akıbetinin tespitinden sonra sanıkların hukuki durumlarının tespiti yerine yazılı gerekçelerle beraatlerine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, Katılan ... vekili ve katılan ... vekili temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK`nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 22/01/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube