Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/8776

K. 2008/13436

T. 30.10.2008

* ALTI AYLIK MAKUL SÜRE (Acele El Koyma Kararı Verildiği - 6 Aylık Makul Sürede İdare Tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili Davası Açılmadığı/Taşınmaz Malikinin Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası Açma Hakkı Doğduğu ve Esasa Girileceği)

* KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ (Acele El Koyma Kararı Verildiği/6 Aylık Makul Süre İçerisinde İdare Tarafından Dava Açılmadığı - Taşınmaz Malikinin Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası Açma Hakkı Doğduğu)

* ACELE KAMULAŞTIRMA (Olağanüstü Durumlarda Gerekli Olan Taşınmaz Malların Kamulaştırılmasında Kıymet Takdiri Dışındaki İşlemler Sonradan Tamamlanmak Üzere Taşınmazın Niteliğine Göre Seçilecek Bilirkişilerce Değeri Belirlendiği ve Taşınmaza El Konulduğu)

* ACELE EL KOYMA KARARI (Kamulaştırmasız El Atma Nedeni İle Tazminat Davasının Açılma Tarihine Kadar 6 Aylık Makul Süre İçerisinde İdare Tarafından 2942 S.K. Md.10 Uyarınca Dava Açılmadığı - Taşınmaz Malikinin Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası Açma Hakkı Doğduğu)

* 6 AYLIK MAKUL SÜRE İÇERİSİNDE İDARE TARAFINDAN DAVA AÇILMADIĞI (Acele El Koyma Kararı Verildiği - Taşınmaz Malikinin Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası Açma Hakkı Doğduğu)

2942/m.10, 27

ÖZET: Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerinden enerji nakil hattı geçirilen taşınmazdaki irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir. Kamulaştırma Kanununun 27. maddesi gereğince, olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında, kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere taşınmazın niteliğine göre seçilecek bilirkişilerce değeri belirlenir ve taşınmaza el konulur. 24.08.2006 tarihinde acele el koyma kararı verilmiş, ancak kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat davasının açılma tarihi olan 06.08.2007 gününe kadar 6 aylık makul süre içerisinde idare tarafından 2942 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca dava açılmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda taşınmaz malikinin kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası açma hakkı doğmuştur.

DAVA: Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerinden enerji nakil hattı geçirilen taşınmazdaki irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi davacılar vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerinden enerji nakil hattı geçirilen taşınmazdaki irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekilince temyiz edilmiştir. Kamulaştırma Kanununun 27. maddesi gereğince, olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında, kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere taşınmazın niteliğine göre seçilecek bilirkişilerce değeri belirlenir ve taşınmaza el konulur. Dava konusu taşınmaz hakkında 27. maddeye göre açılan davada 24.08.2006 tarihinde acele el koyma kararı verilmiş, ancak kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat davasının açılma tarihi olan 06.08.2007 gününe kadar Dairemizin yerleşik uygulamasına göre 6 aylık makul süre içerisinde idare tarafından 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca dava açılmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda taşınmaz malikinin kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası açma hakkı doğmuştur. Açıklanan nedenlerle işin esasına girilerek hüküm kurulması gerekirken, gerekçede yazılı nedenlerle davanın reddine karar verilmesi, Doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 30.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube