Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)AYIP NEDENİYLE SORUMLULUK-Taraflar Arasındaki Emanet Fişinde Yer Alan Düzenlemenin Haksız Şart Olduğu-/Elbiseyi Davalının Elbisedeki Sembollere Göre Özenle Yıkama Yükümlülüğü Oluştuğu

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/3231

K. 2013/8572

T. 3.4.2013

• ALACAK DAVASI ( Ayıplı Hizmet Nedeniyle Ürün Bedelinin İadesi - Taraflar Arasındaki Emanet Fişinde Yer Alan Düzenlemenin Haksız Şart Olduğu/Mahkemece Davacının Elbiseyi Kullandığı Amaç ve Süre de Dikkate Alınarak Makul Bir İndirim Yapmak Suretiyle Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• AYIP NEDENİYLE SORUMLULUK ( Taraflar Arasındaki Emanet Fişinde Yer Alan Düzenlemenin Haksız Şart Olduğu - Mahkemece Davacının Elbiseyi Kullandığı Amaç ve Süre de Dikkate Alınarak Makul Bir İndirim Yapmak Suretiyle Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• HAKSIZ ŞART ( Taraflar Arasındaki Emanet Fişinde Yer Alan Düzenlemenin Tüketici İle Ayrıca Müzakere Edilerek Kararlaştırılmadığı - Mahkemece Davacının Elbiseyi Kullandığı Amaç ve Süre de Dikkate Alınarak Makul Bir İndirim Yapmak Suretiyle Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• EMANET FİŞİ ( Yer Alan Düzenlemenin Haksız Şart Olduğu/Elbiseyi Davalının Elbisedeki Sembollere Göre Özenle Yıkama Yükümlülüğü Oluştuğu - Mahkemece Davacının Elbiseyi Kullandığı Amaç ve Süre de Dikkate Alınarak Makul Bir İndirim Yapmak Suretiyle Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Taraflar Arasındaki Emanet Fişinde Yer Alan Düzenlemenin Haksız Şart Olduğu/Davalının da Abiye Elbisenin Boya Verdiğini Kabul Ettiği - Davacının Temizleme İçin Verdiği Elbiseyi Davalının Elbisedeki Sembollere Göre Özenle Yıkama Yükümlülüğü Oluştuğu )

4077/m.6,31

ÖZET : Dava ayıplı hizmet nedeniyle ürün bedelinin iadesi istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki emanet fişinin 5. maddesinde yer alan düzenleme tüketici davacının aleyhine olan ve tüketiciyi külfete sokan sözleşme hükmünün tüketici ile ayrıca müzakere edilerek kararlaştırılmadığı için yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğu kabul edilmelidir. Davalı cevap dilekçesinde de abiye elbisenin boya verdiğini kabul etmiştir. Hal böyle olunca davacının temizleme için verdiği elbiseyi davalının elbisedeki sembollere göre özenle yıkama yükümlülüğü oluşmuştur. Temizleme hizmeti sonucunda elbisenin renginin solduğu, beyaz çizgiler oluştuğu kumaşın ip ip toplandığı elbisesinin kullanılmayacak hale geldiği bilirkişi raporu ile de belirlenmiştir. Ancak davacının temizliğe vermeden önce de bu elbiseyi katıldığı bir düğünde kullandığı ve elbisenin etek uçlarında kirlenmeler olduğu da davacı beyanı ile sabittir.Mahkemece davacının elbiseyi kullandığı amaç ve süre de dikkate alınarak makul bir indirim yapmak suretiyle sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki ayıplı hizmet nedeniyle ürün bedelinin iadesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, temizlenmesi için 1720 TL ye aldığı abiye elbisesini davalıya ait işyerine verdiğini, yıkamadan sonra renginin solduğunu, elbisede üstten aşağı uzun uzun beyaz çizgiler oluştuğunu,kumaşının sertleştiğini, ip ip toplandığını, elbisenin kullanılamaz hale geldiğini belirterek değeri olan 1720 TL “ nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davaya konu ürünün garanti dışı temizlendiği anlaşılmakla davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı ayıplı hizmet nedeni ile 1720 TL değerinde olan abiye elbisesinin kullanılamaz hale geldiğini ileri sürmüş, davalı ise,emanet fişinin 5.maddesi uyarınca abiye elbisenin özelliklerinden dolayı garantisiz temizlendiğini, elbisenin boya verdiğini, tek başına özel olarak temizlendiğini, hassas işleme tabi tutulduğunu herhangi bir kusurunun olmadığını savunmuştur. Mahkemece bilirkişi incelemesi yapılmış, tekstil hazır giyim bölümünde görevli öğretim üyesi bilirkişi, dava konusu abiye elbisenin % 100 ipek kumaşın çok hassas, çok özel bir kumaş olduğunu, temizlenmesinin de hassaslık gerektirdiğini, giysi etiketindeki sembollerin tüm bu özellikleri açıkladığını, temizleme sonucunda oluşan renk açılması, boy boy çizgiler, eskimiş kumaş görüntüsü etikette belirtilen sembollere göre işlem yapılmadığını, temizleme işlemi ile ilgili hata olduğunu belirtmiştir. Mahkemece, davaya konu ürünün garanti dışı temizlendiği anlaşılmakla açılan davanın reddine karar verilmiş ise de 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun`un 4822 Sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve "Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı, değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şart ın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. 6/A, 6/B, 6/C, 7,9, 9/A, 10, 10/A ve 11/ A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az on iki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir..." hükmü, yine 4077 sayılı Kanun`un değişik 6. ve 31. maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde "satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır" hükmü getirilmiştir.Taraflar arasındaki 09.03.2012 tarihli emanet fişinin 5. maddesinde yer alan düzenleme tüketici davacının aleyhine olan ve tüketiciyi külfete sokan sözleşme hükmünün tüketici ile ayrıca müzakere edilerek kararlaştırılmadığı için açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğu kabul edilmelidir. Davalı cevap dilekçesinde de abiye elbisenin boya verdiğini kabul etmiştir. Hal böyle olunca davacının temizleme için verdiği elbiseyi davalının elbisedeki sembollere göre özenle yıkama yükümlülüğü oluşmuştur. Temizleme hizmeti sonucunda elbisenin renginin solduğu, beyaz çizgiler oluştuğu kumaşın ip ip toplandığı elbisesinin kullanılmayacak hale geldiği bilirkişi raporu ile de belirlenmiştir. Ancak davacının temizliğe vermeden önce de bu elbiseyi katıldığı bir düğünde kullandığı ve elbisenin etek uçlarında kirlenmeler olduğu da davacı beyanı ile sabittir.Mahkemece davacının elbiseyi kullandığı amaç ve süre de dikkate alınarak makul bir indirim yapmak suretiyle sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 03.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube