Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

MİNÜBÜSÜN ÖNÜNE GEÇİP İÇİNDEKİLERE TÜFEKLE ATEŞ ETME...

 

YARGITAY
1. Ceza Dairesi 2010/2880 E.N , 2010/7890 K.N.

İlgili Kavramlar

KASTEN YARALAMA
OLASI KAST
TASARLAYARAK ÖLDÜRME
YARDIM ETME

Özet
SANIĞIN AKŞAM EVİNE GELEN VE AKRABASI OLAN SANIKLARI BİR GECE MİSAFİR OLARAK KABUL ETMESİ DIŞINDA ONLARIN İŞLEDİĞİ TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇUNA YARDIM ETTİĞİNE DAİR YETERLİ KANIT BULUNMADIĞI GÖZETİLMELİDİR.

MAKTULÜN KULLANDIĞI MİNİBÜSÜN ÖNÜNE GEÇEREK HAYATİ BÖLGELERE AV TÜFEĞİYLE BİRDEN FAZLA ATEŞ EDEN SANIĞIN, ARAÇ İÇERİSİNDE BULUNAN KİŞİ YA DA KİŞİLERİN DE İSABET ALIP YARALANABİLECEĞİM YA DA ÖLEBİLECEĞİM ÖNGÖRMESİNE RAĞMEN, ATIŞLARINA DEVAM EDİP KATILANI YARALADIĞI OLAYDA, SANIĞIN OLASI KASTLA HAREKET ETTİĞİNİN KABULÜ GEREKİR.İçtihat Metni

Doğan`ı tasarlayarak öldürmekten, Dilberi de yaralamaktan ve izinsiz silah taşımaktan sanık Cesur, işbu suçlara yardımdan sanıklar Ökkeş, Şıhlı ile Aziz, tehditten adıgeçen sanık Ökkeş`in yapılan yargılanmaları sonunda: hükümlülüklerine, Cesur`un Dilber`i yaralamaktan, Şıhlı`nın atılı suçlardan beraatlerine ilişkin (KİLİS) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 09.07.2009 gün ve 154/171 sayılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi sanıklar müdafii ile müdahiller vekili taraflarından istenilmiş, sanıklar müdafii duruşma da talep etmiş ve hüküm kısmen resen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C. Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: sanıklar hakkında duruşmalı, müdahillerin temyizleri üzerine incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

1- Maktulden katılanlar |y|..., D... ve O... vekilinin 09.07.2009 tarihli temyiz dilekçesi içeriğine göre, temyiz isteminin yalnızca sanık Ş...`nın beraat ettiği hükme yönelik olduğu kabul edilmiştir.

2- Maktulden katılanlar M..., D... ve O...`in yetkileri bulunmadığından, vekillerinin duruşmalı inceleme isteminin CMUK.nun 317 maddeleri uyarınca reddine karar verilmiştir.

3- Sanık Ö...`in suçu tek başına işlediğini söylemesi, sanıklar C... ve A...`in suçu inkar etmesi ve dosyadaki kanıtlar birlikte değerlendirilmiş, CMK.nun 152 maddesi anlamında sanıkların çıkarları arasında çatışma bulunmadığı kabul edilmiş, tebliğnamedeki çıkar çatışması bulunduğu nedenine dayalı bozma düşüncesi benimsenmemiştir.

4- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık C.`un tasarlayarak insan öldürmek ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet, sanık Ö...`in tasarlayarak insan öldürmek ve yaralamak suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde tasarlayarak insan öldürmek ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarının niteliği tayin, takdire ilişkin cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık Ş... hakkında elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmediğinden, maktulden katılanlar M..., D... ve O... vekilinin sanık Ş... hakkındaki hüküm yönünden sübuta; sanıklar Ö... ve C... müdafiilerinin temyiz dilekçelerinde ve duruşmalı incelemede sanık Ö... hakkındaki hükümler yönünden meşru müdafaaya, tahrike vesaireye; sanık C... hakkındaki hükümler yönünden sübuta vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz istemlerinin reddiyle,

A- Sanık CL.`in tasarlayarak insan öldürmek, sanık C.`un tasarlayarak insan öldürmek ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından verilen mahkumiyet hükümleriyle, sanık Ş...`nın tasarlayarak insan öldürmeye azmettirmek suçundan verilen beraat hükmünün, tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA),

B- Sanık A...`in tasarlayarak insan öldürmeye yardım, sanık Ö...`in katılan D...`i yaralamak ve katılan CL.`ı tehdit suçlarından kurulan hükümler yönünden;

Oluşa ve dosya içeriğine göre; maktulün gayrı resmi eşi olan katılan D...`in, babasından kalan emekli maaşını almak istemesine kardeşi sanık Ş... ve onun oğulları olan sanıklar Ö... ve C.`un karşı çıktıkları, olaydan bir gün önce, akşam saat 21.00 sıralarında, Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde oturan ve kardeşi olan sanıklar Ö... ve C.`un, maaşını aldırmakta ısrarcı olan katılan D...`in gayrı resmi eşi maktulü öldürmek için, Kilis ili Musabeyli ilçesi Ç... köyünde, maktulle aynı köyde oturan, halaları S...`in eşi olan sanık A...`in evine geldikleri, sanıklar Ö... ve C.`un, sanık A... ve eşi S...`e yakın köyde bulunan arazilerinde çalışmak için geldiklerini söyledikleri, sabah saat 08.00 sıralarında sanık A...`in bir gün önce arıza yapması nedeniyle tarlasında bıraktığı traktörünün yanına gittiği, bir müddet sonra da, öğrenci servisi taşımacılığı yapan maktulün kullandığı minibüste katılan D... ve oğlu olan katılan O... da olduğu halde, mutad olduğu üzere, sanık A...`in evinin önündeki köy yolundan arazinin eğimli olması nedeniyle yavaş şekilde ilerlediği sırada, pusu kuran sanıklardan CL.`in av tüfeğiyle aracın önüne geçerek maktule doğru birkaç kez ateş ettiği ve bu atışlar sırasında araçta bulunan mağdur D...`in yaralandığı, maktul ve katılan O...`in araçtan inerek kaçtıkları, sanık Ö...`in av tüfeğiyle sanık C.`un ise tabancayla arkasından ateş ederek maktulü vurarak öldürdükleri, bu esnada aracın içinde oturan katılan D...`i gören sanıklar Ö... ve C.`un, mağdur D...`e hitaben "sıra sana geldi, lanet olsun senin gibi kadına" diyerek olay yerinden ayrılıp sanık A...`in evine doğru yürüdükleri, tarlada silah seslerini duyan sanık A...`in olay yerine gelip sanık Ö...1 kovması üzerine sanıklar Ö... ve C.`un kaçarak uzaklaştıkları olayda;

a- Sanık A...`in, tasarlayarak insan öldürmeye yardım suçundan kurulan hüküm yönünden;

Sanığın, akşam evine gelen kayınbiraderinin çocukları olan sanıklar C... ve Ö...`i, bir gece misafir olarak kabul etmesi dışında onların işlediği tasarlayarak insan öldürmek suçuna yardım ettiğine dair kesin ve yeterli kanıt bulunmadığından, beraatına karar verilmesi yerine TCK.nun 82/1-a, 39, 62. maddelerine göre cezalandırılmasına karar verilmesi,

b- Sanık Ö...`in, katılan CL.`ı tehdit suçundan kurulan hüküm yönünden;

Katılanların çelişkili beyanlarından başka sanığın suçu işlediğine dair kesin ve yeterli kanıt bulunmadığından, beraatine karar verilmesi yerine TCK.nun 106/2-a, 62. maddelerine göre cezalandırılmasına karar verilmesi,

c- Sanık Ö...`in, katılan D...`i kasten yaralamak suçundan kurulan hüküm yönünden;

Maktulün kullandığı minibüsün önüne geçen, hayati bölgeleri hedef alarak, maktule av tüfeğiyle birden fazla ateş eden sanığın, araç içerisinde bulunan kişi ya da kişilerin de isabet alıp yaralanabileceğini ya da ölebileceğin! öngörmesine rağmen, atışlarına devam ederek katılan D...`i yaraladığı olayda, sanığın olası kastla hareket ettiğinin kabulü ile eylemine uyan TCK.nun 86/2, 86/3-e, 21/2, 62. maddeleri uyarınca cezalandırılması yerine, TCK.nun 86/2, 86/3-e, 62. maddelerine göre cezalandırılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar A..., Ö... ve O... müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA), bozma gerekçesine göre, sanık A...`in tahliyesine, başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse salıverilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 09.12.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube