Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kasten Yangın Çıkarma Suçu Hakkında Yargıtay 8. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2012/875

K. 2013/5742

T. 18.2.2013

• KASTEN YANGIN ÇIKARMA SUÇU ( Meteorolojiden Olay Günü ve Saatindeki Rüzgar Durumu Sorularak Sanığa Ait Atölyedeki Talaş Sobasından Çıkan Kıvılcımların Bu Yangına Sebebiyet Verip Vermeyeceği Kesin Olarak Saptanacağı )

• METEOROLOJİDEN OLAY GÜNÜ VE SAATİNDEKİ RÜZGAR DURUMU SORULACAĞI ( Kasten Yangın Çıkarma Suçu - Sanığa Ait Atölyedeki Talaş Sobasından Çıkan Kıvılcımların Bu Yangına Sebebiyet Verip Vermeyeceği Kesin Olarak Saptanacağı )

• ATÖLYEDE BULUNAN SOBANIN YANAR VAZİYETTE OLDUĞU ( Sanığa Ait Atölyedeki Talaş Sobasından Çıkan Kıvılcımların Bu Yangına Sebebiyet Verip Vermeyeceğinin Kesin Olarak Saptanacağı/Olay Yerinde Keşif Yapılacağı - Kasten Yangın Çıkarma Suçu )

5237/m. 21, 170

ÖZET : Olay yerinde keşif yapılıp, meteorolojiden olay günü ve saatindeki rüzgar durumu sorularak sanığa ait atölyedeki talaş sobasından çıkan kıvılcımların bu yangına sebebiyet verip vermeyeceği kesin olarak saptandıktan sonra hukuki durumunun takdir ve tayini gerekir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanığa ait atölyede bulunan sobanın yanar vaziyette olduğu ve talaş sobasından çıkan kıvılcımların yangına sebebiyet verdiğinin tahmin edildiğine ilişkin 06.04.2009 tarihli yangın raporu ile soruşturma aşamasında bilgi sahibi olarak dinlenen kişinin yangın raporunu doğrulayan beyanı karşısında; tanık olarak dinlenip, olay yerinde keşif yapılıp, meteorolojiden olay günü ve saatindeki rüzgar durumu sorularak sanığa ait atölyedeki talaş sobasından çıkan kıvılcımların bu yangına sebebiyet verip vermeyeceği kesin olarak saptandıktan sonra hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK. nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 18.02.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube