Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Reşit Olmayan Mağdureyi Rızası Olmadan Kaçırıp Alıkoyma Suçu Hakkında Yargıtay 5. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2004/2901

K. 2006/1152

T. 27.2.2006

• REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMA ( Suç Duyurusu Nedeniyle Yapılan Hazırlık Soruşturmasının Sonucu Araştırılıp Dava Açılmış ve Derdest İse Fiili ve Hukuki Bağlantı Nedeniyle Birleştirme Hususu Üzerinde Durulması Gerektiği )

• HAZIRLIK SORUŞTURMASI SONUCU ( Suç Duyurusu Nedeniyle Araştırılıp Dava Açılmış ve Derdest İse Fiili ve Hukuki Bağlantı Nedeniyle Birleştirme Hususu Üzerinde Durulması Gerektiği - Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoyma )

• DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Suç Duyurusu Nedeniyle Yapılan Hazırlık Soruşturmasının Sonucu Araştırılıp Dava Açılmış ve Derdest İse Fiili ve Hukuki Bağlantı Nedeniyle Birleştirme Hususu Üzerinde Durulması Gerektiği )

• MAĞDURENİN YAŞI ( Tespiti İçin Asliye Hukuk Mahkemesine Açılmış Bir Dava Olup Olmadığı Araştırılarak Açılmış ve Derdest İse İş Bu Dosya İle Birleştirilmesi Hususunun Düşünülmesi Gerektiği )

5271/m.8,9,10

ÖZET : Sanığın mağdure ile cinsel ilişkide bulunmasına ilişkin suç duyurusu nedeniyle yapılan hazırlık soruşturmasının sonucu araştırılıp, dava açılmış ve derdest ise fiili ve hukuki bağlantı nedeniyle birleştirme hususu üzerinde durulması, sonuçlanmış ise getirtilip bu dosya arasına konulması, sanığın savunmasında belirttiği mağdurenin yaşının tesbiti için Asliye Hukuk Mahkemesine açılmış bir dava olup olmadığı araştırılarak, açılmış ve derdest ise iş bu dosya ile birleştirilmesi hususunun düşünülmesi, sonuçlanmış ise sözü edilen dosya getirtilip bu dosya arasına konulduktan sonra toplanan bu deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir.

DAVA : Reşit olmayan mağdureyi rızasıyla kaçırıp alıkoyma suçundan sanık Haluk Fırat`ın yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan bereatine dair Osmaneli Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 16.1.2003 gün ve 2002/25 Esas, 2003/3 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay`ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Vekilinin verdiği 24.9.2002 tarihli dilekçe ile müdahale talebinde bulunan Aynur Karataşoğlu`nun müdahilliği konusunda olumlu veya olumsuz bir karar verilmeden sadece 24.10.2002 günlü celsede vekaletname ibraz eden avukatının müdahil vekili olarak duruşmalara kabulüne karar verilmesi,

Sanığın mağdure ile cinsel ilişkide bulunmasına ilişkin suç duyurusu nedeniyle Osmaneli C.Savcılığınca yapılan 2002/454 sayılı hazırlık soruşturmasının sonucu araştırılıp, dava açılmış ve derdest ise fiili ve hukuki bağlantı nedeniyle birleştirme hususu üzerinde durulması, sonuçlanmış ise getirtilip bu dosya arasına konulması, sanığın savunmasında belirttiği mağdurenin yaşının tesbiti için Fatih Asliye Hukuk Mahkemesine açılmış bir dava olup olmadığı araştırılarak, açılmış ve derdest ise iş bu dosya ile birleştirilmesi hususunun düşünülmesi, sonuçlanmış ise sözü edilen dosya getirtilip bu dosya arasına konulduktan sonra toplanan bu deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 27.02.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube