Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Görevsizlik Kararı Hakkında Yargıtay 6. Cezanın Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2008/2938

K. 2009/9873

T. 8.6.2009

• GÖREVSİZLİK KARARI ( Sanığın Yeniden Sorgusu Yapılmadan Sulh Ceza Mahkemesindeki Sorgusu İle Yetinilerek Hüküm Kurulması Suretiyle 5271 S. CMK`nun 191. Maddesine Aykırı Davranıldığı )

• YENİDEN SORGU YAPILMAMASI ( Görevsizlik Kararı Üzerine - Yapılmadan Sulh Ceza Mahkemesindeki Sorgusu İle Yetinilerek Hüküm Kurulması Suretiyle 5271 S. CMK`nun 191. Maddesine Aykırı Davranıldığı )

• TAKSİTLENDİRME ( Sanıklar Hakkında Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Yönünden 765 S. TCY’nın Hükümleri Uygulandığı Halde Taksitlendirmenin 5237 S TCY’nın 52. Md’nin Uygulanması Suretiyle Karma Uygulama Yapılmasının İsabetsizliği )

• YARGILAMA GİDERLERİ ( 5271 S. CMK’nun 326/2. Md. Uyarınca Birlikte İşlenmiş Suç Nedeniyle Mahkum Edilmiş Olan Sanıkların Sebebiyet Verdikleri Yargılama Giderlerinden Ayrı Ayrı Sorumlu Tutulmaları Gerektiği )

1412/m.236

5271/m.191,326/2

5237/m.52

ÖZET : 1- Görevsizlik kararı üzerine sanığın yeniden sorgusu yapılmadan Sulh Ceza Mahkemesindeki sorgusu ile yetinilerek hüküm kurulması suretiyle 1412 sayılı CMUK`nun 236 ile aynı zorunluluğu düzenleyen 5271 sayılı CMK`nun 191. maddesine aykırı davranılması,

2- Sanıklar hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza yönünden 765 sayılı TCY.nın hükümleri uygulandığı halde, taksitlendirmenin 5237 sayılı TCY nın 52. maddesinin uygulanması suretiyle karma uygulama yapılması,

3- 5271 sayılı CMK.nun 326/2. maddesi uyarınca birlikte işlenmiş suç nedeniyle mahkum edilmiş olan sanıkların sebebiyet verdikleri yargılama giderlerinden ayrı ayrı sorumlu tutulmaları gerektiğinin düşünülmemesi, yasaya aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Görevsizlik kararı üzerine sanık A. K.`nın yeniden sorgusu yapılmadan Ümraniye 1 Sulh Ceza Mahkemesindeki sorgusu ile yetinilerek hüküm kurulması suretiyle 1412 sayılı CMUK`nun 236 ile aynı zorunluluğu düzenleyen 5271 sayılı CMK`nun 191. maddesine aykırı davranılması,

2- Sanıklar hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza yönünden 765 sayılı TCY.nın hükümleri uygulandığı halde, taksitlendirmenin 5237 sayılı TCY nın 52. maddesinin uygulanması suretiyle karma uygulama yapılması,

3- 5271 sayılı CMK.nun 326/2. maddesi uyarınca birlikte işlenmiş suç nedeniyle mahkum edilmiş olan sanıkların sebebiyet verdikleri yargılama giderlerinden ayrı ayrı sorumlu tutulmaları gerektiğinin düşünülmemesi,

4- Sanık A. K.`nın; iddianame, Sulh Ceza mahkemesi önündeki sorgusu, gıyabi tutuklama kararı, savunmanı huzurunda kollukta düzenlenen kimlik tespit tutanağında doğum tarihinin 1985 olarak saptandığı ve bu kayıtlara uygun kişinin adli sicil kaydının bulunmamasına karşın 1986 doğumlu olan kişinin adli sicil kaydının bulunduğu ve mahkemece de adli sicilde bulunan kayıtlarının 5395 sayılı yasanın 23. maddesinin uygulanmasına engel kabul edildiği gibi gerekçeli karar başlığında anılan sanığın doğum tarihinin 1986 olarak yazılması karşısında; oluşan çelişkinin giderilmesi gerektiğinin ve infazda karışıklığa neden olacağının gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar savunmanlarının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi BOZULMASINA, 08.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube