Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)GÖZLEMCİ RAPORU ( Hasar Gören Koltuk Bedellerinin Tahsili Talebinde Gözlemci Raporu Getirtilip Kapsam Belirlenerek Hüküm Kurulması )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/12964

K. 2002/3937

T. 1.4.2002

• TAZMİNAT DAVASI ( Futbol Maçı Esnasında Davalı Kulüp Taraftarlarının Tribün Koltuklarını Kırmaları )

• GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME YÖNETMELİĞİ ( Hasar Gören Koltuk Bedellerinin Tahsili Talebi )

• GÖZLEMCİ RAPORU ( Hasar Gören Koltuk Bedellerinin Tahsili Talebinde Gözlemci Raporu Getirtilip Kapsam Belirlenerek Hüküm Kurulması )

818/m.41,42

ÖZET : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliğine göre hasar gören koltuk bedellerinin tahsili istemine ilişkin davada, gözlemci raporu getirtilip kapsam belirtilerek hüküm kurulması gerekir.

DAVA : Davacı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü vekili Avukat Asuman Tılıç tarafından, davalı H... Erciyes Spor Kulübü aleyhine 2.11.2000 gününde verilen dilekçe ile Niğde şehir stadında oynanan futbol maçı bitiminde yenik duruma düşen H... Erciyes Spor taraftarlarının tribündeki koltukları kırarak verdikleri zararın davalı Spor Kulübünden tahsilinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 5.10.2001 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davalı vekili Avukat Hüdai Barut tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Davacı dava dilekçesi ile Niğde İli 5 Şubat Şehir Stadında davalı spor kulübü futbol takımı ile Niğdespor arasında oynanan futbol maçı sonrasında davalı kulüp taraftarlarının kapalı tribün koltuklarından 200 adedini kırdıklarını iddia ederek Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliğinin 26/C maddesi gereğince hasar gören koltuk bedellerinin tahsili isteminde bulunmuştur. Davalı, sorumluluklarının olmadığını, gözlemci raporuna göre 50 adet koltuğun hasar gördüğünü savunmuştur. Yerel mahkemece istemin kabulüne karar verilmiş bu karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki kanıtlardan, Türkiye Futbol Federasyonunun davalı kulübe gönderdiği yazıda gözlemci raporuna ve hasara ilişkin fotoğrafların incelenmesinden 50 adet koltuğun kırıldığının belirtildiği, davacının davaya verdiği cevapta 200 adet koltuğun 20 adedinin tamir edildiği, 180 adedinin ise yenisinin yapıldığının bildirildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, gözlemci raporu getirtilmemiş, 200 adet koltuğun bedeline hükmedilmiştir. Gözlemci raporu getirtilip kapsam belirtilerek hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 1.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube